Du är: Arbetare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

KFO - För dig som är kooperativt anställd

Här kan du som kooperativt anställd arbetare få en introduktion till försäkringar via jobbet. Är du osäker på om du är privat eller kooperativt anställd arbetare - fråga din arbetsgivare.

huvud med glödlampa

Vill du ha lite bättre koll på dina försäkringar via jobbet

Genom kollektivavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, föräldraledighet och dödsfall i yrkesverksam ålder. Du har också en tjänstepension som kompletterar den allmänna ålderspensionen.

Jo, en sak till. I samband med coronaviruset har det införts tillfälliga förändringar i socialförsäkringarna.

Dessa tillfälliga förändringar kan påverka din ersättning i samband med sjukdom, arbetslöshet eller arbetsskada. 

Det kan alltså vara bra att känna till dessa tillfälliga förändringar eftersom det kan påverka informationen vi ger här. 

Här kan du nå Försäkringskassans sammanställning.  

Vi ger dig en introduktion till försäkringar via jobbet?

Här kan du som kooperativt anställd arbetare få en introduktion till försäkringar via jobbet. Visst, det finns en hel del att hålla koll på. Så är det. Men vi försöker hålla det översiktligt. Samtidigt berättar vi var du kan läsa mer, anmäla för ersättning eller göra de val du har möjlighet till.

Välkommen!

Snabbkoll på dina försäkringar via jobbet

  Om du blir sjuk - Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS

  De flesta har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare i två veckor. Efter det kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Då kan du dessutom få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som är en sjukförsäkring du har via jobbet. Den ger dig en extra ersättning på vanligtvis ca 10 % av din vanliga lön. Det innebär att du får upp till 90 procent av din vanliga lön i ersättning när du är sjukskriven! Men för att få möjlighet till den extra ersättningen måste du anmäla hos AFA Försäkring.

  Glöm inte att du måste anmäla till AFA Försäkring för att få ersättning.

  Läs mer och anmäl här. 

  Kontorsbyggnad

  Om du skadar dig på eller av jobbet - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

  Om du fått en skada på jobbet som gör att du behöver vara hemma ett tag kan du få full ersättning för den inkomst du förlorar. Du ersätts alltså för karensavdrag och den inkomst du går miste om när du har sjuklön eller sjukpenning. Kort och gott – du får i stort sett din vanliga inkomst. 

  Om du blivit sjuk på grund av ditt jobb kan det räknas som en arbetssjukdom. Även då kan du få ersättning, men reglerna ser lite annorlunda ut än för olycksfall.

  Du kan också få viss ersättning om du råkar ut för en olycka på väg till eller från jobbet.

  Glöm inte att du måste anmäla till AFA Försäkring för att få ersättning.

  Läs mer och anmäl här. 

  Person med arm i gips

  Om du blir av med jobbet - Aktivt omställningsstöd och Omställningsersättning

  Att förlora sitt arbete innebär stora påfrestningar på ekonomin. Men i kollektivavtalet finns också möjlighet till aktivt omställningsstöd samt extra pengar i form av omställningsersättning. Bra försäkringar som kan hjälpa dig att komma vidare och klara ekonomin.

  Det aktiva omställningsstödet består av olika insatser, som längst under 18 månader, som syftar till att öka dina möjligheter att få ett nytt arbete. Du får en individuell handlingsplan.

  Du har även möjlighet till Omställningsersättning som är ett skattepliktigt engångsbelopp på 50 procent av inkomstbasbeloppet om du arbetade heltid. Exempel: Du blev uppsagd under år 2021, då inkomstbasbeloppet är 68 200 kronor. 50 procent av inkomstbasbeloppet är 34 100kronor. Om din avtalade arbetstid är mindre än heltid, betalas omställningsersättningen i proportion till arbetstiden i förhållande till heltid.

  Du har 18 månader på dig, räknat från det datum då du slutade din tillsvidareanställning för att ansöka om omställningsersättning.

  Läs mer och anmäl hos Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO

   

  Trasslig pil

  Livförsäkring via jobbet - Avtalsgrupplivförsäkringen, AGL

  I kollektivavtalet i din anställning har du en avtalsgrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande – make/registrerad partner eller sambo samt barn – om du skulle avlida. Ersättningen består av tre delar. De är alla skattefria och betalas ut som engångsbelopp.

  Grundbelopp betalas till vuxen efterlevande, som i detta AGL-avtal är make/registrerad partner/sambo, barn/barnbarn eller föräldrar.

  Grundbeloppet ändras från år till år, och för år 2021 ligger det på 23 800 – 285 600

  Barnbelopp är för år 2021 ett engångsbelopp på 95 200 – 23 800 kronor för varje barn under 21 år som du efterlämnar.

  Begravningshjälp betalas ut till anhöriga vid ett dödsfall. Beloppet som gäller för år 2021 är 23 800 kr. 

  Dödsfall ska anmälas till Pensionsvalet. Blanketten du behöver kan beställas från Pensionsvalet

  ros

  Pension via jobbet - Gemensam Tjänstepension GTP

  Alla som bor eller arbetar i Sverige har rätt till allmän pension, alltså pension som kommer från staten. I det stora orangea kuvertet du får från Pensionsmyndigheten varje år hittar du en sammanställning av din allmänna pension. 

  Men du som jobbar på ett företag med kollektivavtal kommer få pengar från minst två håll när du blir pensionär. För utöver det som staten sparar åt dig, betalar även din arbetsgivare in pengar. Den här delen av din pension kallas tjänstepension och är en viktig del av din totala pott. Den kan faktiskt avgöra om ditt liv som pensionär kommer bli knapert, eller om du kommer ha en helt rimlig ekonomi. Din tjänstepension heter Gemensam Tjänstepension GTP och administreras av Pensionsvalet.

  Läs mer hos Pensionsvalet 

  uppdelad triangel

  Föräldraledig - Föräldrapenningtillägg, FPT

  När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Utöver det kan du få extra ersättning som motsvarar ca 10 % av din ordinarie lön från en av försäkringarna du har via jobbet – Föräldrapenningtillägget (FPT).

  Hur många dagar du kan få ersättning beror på hur länge du jobbat på företag med kollektivavtalade försäkringar när barnet föds eller adopteras. Det finns två viktiga hållpunkter – 12 och 24 månader. 

  • Anställd i minst 12 månader = ersättning i högst 60 dagar.
  • Anställd i minst 24 månader = ersättning i högst 180 dagar.

  Ersättningen gäller från barnets födelse eller adoption och 18 månader framåt.  

  Glöm inte att du själv måste anmäla din föräldraledighet hos AFA Försäkring.

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring.

  Fyrverkeri

Lite mer om villkoren för att få ersättning

 • Vad gäller för att få extra pengar när du är sjukskriven

  Du ska ha varit anställd på företag med kollektivavtalande försäkringar i minst 90 dagar

  Du jobbar vanligtvis minst 25 %

  Du har en sjukpenninggrundande inkomst – Den beräknas av Försäkringskassan

  Du har minst en månad kvar till det att du fyller 65 år

  Läs mer och anmäl på AFA Försäkring

 • Vad gäller om du blir sjuk på eller av jobbet

  Arbetsskadeförsäkringen gäller från din första arbetsdag. Om du blivit skadad eller sjuk på grund av ditt jobb har du några saker att ta itu med för att få ersättning.

  Det här ska du göra:  

  Anmäl det som hänt till din arbetsgivare och arbetsplatsens skyddsombud. 

  Om möjligt, se till att få ett läkarintyg som styrker det du råkat ut för. 

  Anmäl skadan till AFA Försäkring. De utreder om du har rätt till ersättning från försäkringen. 

  I vissa fall ska du dessutom anmäla skadan till Försäkringskassan

 • Vad gäller för stöd och ersättning när du blir av med jobbet

  Bland annat gäller:

  Du ska ha varit tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du ska ha varit anställd hos en eller flera arbetsgivare anslutna till KFO sedan minst 12 månader.  För dig som har haft en tidsbegränsad anställning och vars anställning löper ut gäller istället 24 månader.

  För dig som har blivit uppsagd på grund av ohälsa gäller att du ska ha varit sammanhängande anställd hos en eller flera arbetsgivare anslutna till KFO sedan minst 12 månader. Dessutom ska du ha genomgått en omplaceringsutredning på din arbetsplats för att klargöra att du inte kan stanna kvar på den arbetsplatsen.

  I samtliga fall gäller också att du haft minst 40 procentig sysselsättningsgrad

  Läs mer och anmäl hos CIKO 

 • Vad behöver du funder över kring din pension via jobbet?

  Från det att du fyller 25 år betalar arbetsgivaren varje månad in motsvarande minst 4,5 % av din månadslön till ditt ”pensionskonto” i GTP. Du får själv välja pensionsförvaltare och pensionsform.

  Hur stor pensionen sedan blir när du gått i pension, beror på hur mycket som betalats in, av hur många år den betalas in samt av hur pengarna förvaltas.

  Du har några saker att fundera över:

  • Välja förvaltare, alltså vem som ska ta hand om pengarna tills du går i pension. 
  • Välja pensionsform – fondförsäkring (du styr själv hur pengarna placeras) eller traditionell pensionsförsäkring (förvaltaren styr hur pengarna placeras).
  • Välja till återbetalningsskydd, som skyddar din familj ekonomiskt om du skulle dö. I din pension ingår redan en extra ”livförsäkring” som kallas familjeskydd.

   

  Läs mer och gör dina eventuella val hos Pensionsvalet

 • Bra tips om försäkringen vid föräldraledighet

  Du kan bara få de extra pengarna under en sammanhängande period. Men det betyder inte att du behöver vara föräldraledig alla dagar i veckan – du kan absolut varva ledighet med arbete. Däremot är det viktigt att du har en plan för hur länge ledigheten ska pågå och hur upplägget ska se ut. Det här behöver du göra: 

  1. Planera din föräldraledighet.
  2. Kom överens med din arbetsgivare om vilken period du ska vara föräldraledig. Kom ihåg att det ni kommer överens om måste följa föräldraledighetslagen.
  3. Se till att få med all din planerade föräldraledighet i anmälan till AFA Försäkring. Du kan bara göra en anmälan. 

   

  Läs mer och anmäl till AFA Försäkring här

 • Mer om livförsäkringen via jobbet – Avtalsgrupplivförsäkringen, AGL

  AGL gäller från din första arbetsdag om du då är arbetsför och, enligt huvudregeln, fram till dess att du uppnår den lagstadgade ”LAS-åldern”, för närvarande 68 år. Även efter 68 års ålder kan AGL gälla om du kvarstår i avlönat arbete.

  Ersättningen till de efterlevande beror på hur mycket du arbetar:

  • Minst 16 tim/vecka hel ersättning
  • Minst 8 tim/vecka men inte 16 tim/vecka halv ersättning
  • Mindre än 8 tim/vecka endast begravningshjälp

   

  Arbetar du minst 8 timmar i veckan har dina efterlevande rätt till grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp (men grundbelopp och barnbelopp halveras om du arbetar färre timmar än 16 per vecka. Vid en arbetstid på mindre än 8 tim/vecka gäller AGL endast med ersättningen begravningshjälp – och det också endast om arbete utförts samma dag som dödsfallet inträffar.