Till innehållet

Nyheter inom pension och försäkringar 2022

Det nya året innebär nyheter inom området kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Vår sajt är uppdaterad med fakta och belopp som gäller för 2022. Här listar vi de viktigaste förändringarna och vad du som arbetsgivare behöver ha koll på. 

Se film om förändringarna vid årsskiftet

Vi har gjort en kort film på knappt fem minuter som berättar om de viktigaste förändringarna vid årsskiftet när det gäller arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Film om förändringar i företagets kostnader vid årsskiftet (YouTube)

 

Kostnader och premier 

Vi har sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna 2022. Du ser vilka premier som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2.

Kostnader och premier

 

Reduktion av premien för ITP 2 och familjepension

Alecta har beslutat att 2022 reducera den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen med 30 %, i förhållande till 2021 års premienivåer. Alecta kommer också att fortsätta reducera premierna för riskförsäkringar. 

Läs mer hos Alecta

 

Nya basbelopp

Så här är basbeloppen 2022

  • Prisbasbeloppet 48 300 kronor
  • Inkomstbasbeloppet 71 000 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kronor

Läs mer om basbeloppen

 

Sänkt ålder Avtalspension SAF-LO

Svenskt Näringsliv och LO har tidigare kommit överens om att stegvis sänka åldern för att börja tjäna in pengar till Avtalspension SAF-LO. Från 2022 är det 23 år som är startåldern.

  • 2021: 24 till 65 år
  • 2022: 23 till 65 år
  • 2023: 22 till 65 år

När du som arbetsgivare anställer arbetare som har fyllt 23 år ska de rapporteras in med personnummer hos Fora. Då kan Fora skicka ut information till den nyanställda om de olika valen som kan göras för Avtalspension SAF-LO.

Läs mer hos Fora

 

Dags att slutrapportera förra årets löner till Fora

Senast den 31 januari ska du som arbetsgivare ha gjort den slutliga lönerapporteringen för 2021 till Fora. Tjänsten för slutrapportering öppnar den 3 januari. Då kan du börja förbereda rapporteringen.

De slutliga lönerna används till att räkna ut ditt företagets slutliga kostnad för tjänstepension och försäkringar via Fora för föregående år. Genom lönerapporteringen får Fora också veta vilka arbetare företaget har haft under året och hur mycket de har tjänat. Dessa uppgifter används för att beräkna och föra över pensionspremier till deras pensionsförvaltare. 

Läs mer vad du behöver tänka på inför slutrapporteringen hos Fora

 

Nyheter i socialförsäkringen

Det här är några av förändringarna i socialförsäkringen 2022.

  • Taket för sjukpenning höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022. 
  • Förlängd sjukpenning vid pågående rehabilitering. Det blir mer flexibilitet vid dag 360 i en sjukskrivning. Om det finns särskilda skäl kan individen få sin arbetsförmåga prövad mot sitt vanliga jobb istället för hela arbetsmarknaden.
  • Tillfälliga förändringar med anledning av Corona kan komma att återinföras, till exempel slopat karensavdrag och ersättningar till arbetsgivaren för sjuklönekostnader som anses vara högre än normalt. Beslut är inte taget ännu.

Läs om alla nyheter och förändringar hos Försäkringskassan

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.