Till innehållet

Ditt efterlevandeskydd, begrepp

Gruppförsäkring

Ett samlingsnamn för försäkringar som tecknas inom en särskild grupp såsom fackförening, arbetsplats, idrottsförening mm.

Omställningspension

Om du dör kan din maka eller make, som inte fyllt 65 år, få omställningspension under en viss period. Även din sambo kan få omställningspension om ni har barn tillsammans. Barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år eller som längst till 20 år om barnet går i grundskolan eller gymnasiet. Försäkringen ingår i den allmänna pensionen och kan inte väljas bort.

Barnpension

Utbetalas till barn vars förälder avlidit och är ett ekonomiskt stöd. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidna föräldern bidrog med. Får du en låg eller ingen barnpension kan du även få efterlevandestöd till barn.

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring

TGL, tjänstegrupplivförsäkring, är en del av din ITP. TGL innebär att din familj får ett skattefritt engångsbelopp om du dör innan du går i pension.

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som betalas ut till din familj om du dör innan du har fyllt 65 år. Familjeskyddet betalas ut månadsvis under ett antal år. Du väljer själv hur stort familjeskydd du vill ha och om det ska betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år.Din familj kan få familjeskydd längst till och med att du skulle ha fyllt 70 år. Familjeskyddet betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller välja andra förmånstagare, till exempel en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn. Hur mycket familjeskyddet kostar beror på vilket belopp du väljer, hur länge skyddet ska betalas ut och hur gammal du är – om familjeskydd är aktuellt för dig kommer du också se hur stor kostnaden är för skyddet.

Familjepension

Du som har ITP 2 och tjänar mer än 39 590 kr per månad har en familjepension för efterlevande i din ITP. Familjepensionen innebär att när du dör får din make eller maka ersättning hela livet ut. Det gäller om ni gifte er innan du fyllde 60 år, om ni har varit gifta i fem år eller om ni har gemensamma barn. Dina barn får också pension, fram till och med den månad de fyller 20 år. Om du inte är gift utan sambo får din sambo däremot inte familjepension om du dör. Om din make eller maka gifter om sig innan han eller hon fyller 60 år upphör utbetalningarna.

Återbetalningsskydd

Om du valt återbetalningsskydd för en pensionsförsäkring får din familj det intjänade kapitalet om du dör innan hela pensionen har betalats ut till dig.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.