Till innehållet

Hållbara placeringar

Huvudsyftet med de nya reglerna är att öka andelen hållbara placeringar.

Under 2022 uppdaterades lagen om försäkringsdistribution som Avtalats rådgivning lyder under. Uppdateringarna i regelverket innebär att vi ska hämta in och ta hänsyn till dina önskemål kring hållbarhet (hållbarhetspreferenser) i vår rådgivning. Vi ska också beskriva hur vår rådgivning svarar mot dina önskemål.

Du som användare märker det i rådgivningen genom att du får möjlighet att ge uttryck för dina önskemål kring tre olika hållbarhetsområden:

  • minska företags negativa påverkan
  • hållbara investeringar enligt fondförvaltaren
  • hållbara företag enligt EU.

Dina önskemål inom de tre hållbarhetsområdena jämförs sedan med de råd vi lämnar men regelverket är nytt och företagens inrapportering av hållbarhetsinformation är inte komplett. Eftersom vi inte kan lämna råd som inte tillmötesgår dina önskemål kring hållbarhet kan det innebära att du längre fram i rådgivningen erbjuds anpassa dina önskemål till den nivå vi enligt tillgängligt produktutbud inom ITP-upphandlingen kan erbjuda.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.