Till innehållet

Önskemål kring hållbarhet

Du som användare kan önska att investera i olika former av hållbarhetsklassade placeringar. I rådgivningen får du möjlighet att ge uttryck för dina önskemål kring tre olika hållbarhetsområden:

  • minska företags negativa påverkan
  • hållbara investeringar enligt fondförvaltaren
  • hållbara företag enligt EU.

För att vi ska kunna ge dig råd som baseras på dina önskemål kring hållbarhet, kommer vi att kartlägga på vilket sätt du önskar placera din tjänstepension hållbart. Dina önskemål inom de tre hållbarhetsområdena jämförs sedan med de råd vi lämnar men regelverket är nytt och företagens inrapportering av hållbarhetsinformation är inte komplett. Eftersom vi inte lämna råd som inte tillmötesgår dina önskemål kring hållbarhet kan det innebära att du längre fram i rådgivningen behöver anpassa dina önskemål till den nivå vi kan erbjuda.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.