Till innehållet

Social och miljömässig hållbarhet

Fondförvaltaren försäkringsbolag och vi som finansiella rådgivare måste informera dig i vilken utsträckning en investering tar hänsyn till hållbarhet. Vi måste också informera om hur den påverkar miljön och sociala faktorer som exempelvis arbetsvillkor. Syftet är bland annat att öka tydligheten kring hållbarhet och bekämpa så kallad Greenwashing där företag felaktigt påstår sig vara hållbara.

Det är fondförvaltaren själv, som utifrån regelverket bestämmer vad som är en hållbar investering. Fondförvaltaren ska informera om hur stor andel av investeringen som de anser vara hållbar. Även om det bara är en del av företagets verksamhet som anses vara hållbart klassas hela företaget som hållbart.

Varför så låga procentsatser?

Regelverket är nytt och under utveckling och företagens inrapportering kring hållbarhet är inte komplett. Om det inte finns information tolkar vi det som att företaget inte tar hänsyn till hållbarhet. Att det saknas information behöver dock inte innebära att företaget, det vill säga den underliggande placeringen, har ett bristfälligt hållbarhetsarbete, men vi kan inte göra en bedömning. I takt med att inrapporteringen ökar kommer procentsatserna öka.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.