Till innehållet

Varför kan vi inte tillmötesgå dina önskemål

Regelverket är nytt och under utveckling och företagens inrapportering kring hållbarhet är inte komplett. Om det inte finns information tolkar vi det som att företaget inte tar hänsyn till hållbarhet. Att det saknas information behöver dock inte innebära att företaget, det vill säga den underliggande placeringen, har ett bristfälligt hållbarhetsarbete, men vi kan inte göra en bedömning. I takt med att inrapporteringen ökar kommer vi ha bättre förutsättningar att tillmötesgå dina önskemål.

Vi kan bara ge dig råd om du anpassar dina önskemål kring hållbarhet. Om du väljer att inte anpassa dina önskemål måste vi tyvärr avsluta rådgivningen för placering av din tjänstepension.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.