Till innehållet

Placering av pensionskapital, begrepp

Riskprofil

Din riskprofil avgör hur stora risker du ska ta i ditt sparande. Ju högre risk du är villig att ta desto högre andel aktieplaceringar kommer vi att föreslå i ditt sparande.

Risk

Sannolikheten att investeringen minskar i värde. Ett större risktagande medför ofta större möjligheter till högre avkastning men ökar samtidigt risken att förlora pengar.

Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivån avgör hur aktiv du vill vara i ditt sparande. Vi anpassar råden efter hur ofta du vill se över, och vid behov, placera om ditt pensionssparande.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.