Till innehållet
Logga in

Välja bort familjepension

Du som har tjänstepensionen ITP 2 och en månadslön över 46 844 kronor, kan välja om du vill styra över dina framtida inbetalningar från ITP familjepension till din egen ITPK istället.

Välja bort familjepension

Ett skäl att avstå framtida inbetalningar till din familjepension kan vara om du inte har någon förmånstagare, det vill säga någon som kan få pengarna efter dig. Förmånstagare för familjepensionen är make, maka, registrerad partner och barn under 20 år.

Ett annat skäl att avstå familjepensionen är om du är sambo, eftersom sambo inte kan få ersättning från familjepensionen. Om du behöver ett efterlevandeskydd som inkluderar sambo kan du istället välja till familjeskydd till din ITPK. Du kan se en jämförelse mellan familjepension och familjeskydd längre ned på sidan.

Även om du har förmånstagare kan du välja att avstå familjepensionen, om du anser att familjen redan är tillräckligt försäkrad och inte har behov av familjepensionen.

Vad innebär det att välja bort?

Väljer du att avstå avbryts inbetalningarna till din familjepension och de styrs istället över till din ITPK. Hur stora de framtida inbetalningarna blir beror på kommande års inkomstbasbelopp och din egen löneutveckling.

Den familjepension som du redan tjänat in finns kvar hos Alecta. När du dör får din make/maka/registrerade partner och dina barn, om de är under 20 år, denna pension efter dig.

Du kan inte ångra dig

Beslutet att välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen gäller till dess att du går i pension och för samtliga anställningar med ITP 2 som du kan ha fram till dess. Detta gäller även om din familjesituation ändras framöver. Du kan inte ångra att du valt bort familjepensionen.

Logga in för att beställa en offert där du ser hur mycket pengar som betalas in till din familjepension, eller för att välja bort familjepensionen.

Jämför familjepension och familjeskydd

Här kan du jämföra familjepension och familjeskydd. Behöver du mer information för att fatta ditt beslut är du alltid välkommen att kontakta oss.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.