Till innehållet
Logga in

Jobba efter 65

Nu för tiden är det vanligt att jobba längre än till den klassiska pensionsåldern 65 år. Det kan betyda mycket för din ekonomi om du fortsätter att jobba ett eller ett par år. Men du behöver ha koll på att de försäkringar som du har rätt till enligt lag och via jobbet kan förändras vid 65.

Här beskriver vi försäkringar enligt lagen och vad som gäller för dig som är anställd på ett företag som har kollektivavtal inom privat sektor. Genom kollektivavtalet har du automatiskt ett antal försäkringar via jobbet. 

Hur länge har jag rätt att jobba? 

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att behålla din anställning tills du fyller 69 år, men du kan jobba längre ifall du och din arbetsgivare är överens om det.   

Om du vill kan du jobba deltid och ta ut pension samtidigt, men se till att ha koll på skattereglerna.  

Pension efter 65  

Du fortsätter att tjäna in allmän pension så länge du jobbar och betalar skatt. Något eller några år extra på jobbet kan göra stor skillnad för hur mycket du så småningom får ut i pension, eftersom det också innebär att pengarna ska fördelas över en kortare tid.  

Inbetalningarna till den pension som du får via jobbet, tjänstepension, slutar när du fyller 65 eller 66 år – så länge inte du och din arbetsgivare kommit överens om något annat. Tjänstepensionen för dig som är arbetare heter Avtalspension SAF-LO och för dig som är tjänsteman heter den ITP. Om du tänker fortsätta jobba efter pensionsåldern är det viktigt att du hör av dig till de försäkringsbolag som förvaltar dina tjänstepensionspengar. När utbetalningarna för en tjänstepension börjat kan du inte ångra dig.

Så gäller försäkringar enligt lagen

När du har fyllt 66 år förändras försäkringsskyddet. Så här gäller försäkringarna som du har rätt till enligt lag:

 • Arbetsskadeförsäkringen gäller oavsett ålder, men livränta betalas som längst ut till månaden innan du fyller 69 år.
 • Sjuklönelagen har ingen åldersgräns och sjukpenning betalas ut, men med vissa begränsningar. Sjukersättning gäller inte efter 66 år.
 • Du har inte längre rätt till ersättning från a-kassan när du fyllt 66 år.

Du kan läsa om villkor för allmän arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring hos Försäkringskassan.

Så gäller försäkringar via jobbet

När du har fyllt 65 kan försäkringsskyddet via jobbet förändras. Försäkringarna gäller olika beroende på om du är arbetare eller tjänsteman.

För dig som är arbetare:

 • Avtalspension SAF-LO – inbetalningarna till tjänstepensionen upphör vid 65 år.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger dig ersättning om du skadar dig på jobbet. Försäkringen gäller oavsett ålder.
 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) gäller inte när du fyllt 66 år.
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger din familj ersättning om du dör. Försäkringen fortsätter att gälla oavsett ålder under förutsättning att du inte är borta från jobbet mer än 90 dagar i följd.
 • Omställningsförsäkringen, som ger ersättning och stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, gäller inte när du fyllt 65 år.
 • Föräldrapenningtillägget (FPT) ger extra ersättning vid föräldraledighet. Försäkringen fortsätter gälla oavsett ålder, men förutsätter att du får föräldrapenning på sjukpenningnivå från Försäkringskassan och att du uppfyller försäkringens villkor.
 • Deltidspension är en extra insättning till din tjänstepension. Inom vissa kollektivavtal får du deltidspension även efter 65 år. Kolla med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig. 

För dig som är tjänsteman:

 • Tjänstepensionen ITP – för dig som har tjänstepensionen ITP 1 fortsätter inbetalningarna fram till du fyller 66 år. Du som har tjänstepensionen ITP 2 får inbetalningar fram till du fyller 65 år.
 • ITP sjukpension kan ge dig extra pengar om du blir långvarigt sjuk och får ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning från ITP sjukpension fram till du fyller 66 år. 
 • Kollektivavtalad sjuklön är en extra ersättning som du får vid sjukdom. I vissa kollektivavtal ingår att du får ersättningen även efter 65. Kolla med din arbetsgivare eller fackförbund vad som gäller för dig.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger dig ersättning om du skadar dig på jobbet. Försäkringen gäller oavsett ålder.
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger din familj ersättning om du dör. Livförsäkringen gäller fram till månaden före du fyller 70 år.
 • Omställningsstödet ger ersättning och stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Den gäller inte när du fyllt 66 år.
 • Flexpension eller deltidspension – inom de flesta kollektivavtalsområden ingår extra inbetalningar till din tjänstepension. De upphör när du fyller 65 eller 66 år.

För dig som är arbetsgivare

Läs om hur du ska hantera pension och försäkring för anställda som fyllt 65. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.