Till innehållet

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Varje år får du ett brev från Pensionsmyndigheten, via posten eller digitalt, där du kan se hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. 

Varje år avsätts 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp; till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning. 

  • 16 % går till inkomstpensionen
  • 2,5 % går till premiepensionen 

Till inkomstpensionen kan ett inkomstpensionstillägg betalas ut. Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.  

Du som är född 1938–1953 får en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension. 

Då kan du börja ta ut din allmänna pension

Du kan börja ta ut din allmänna pension när du fyllt 62 år och den betalas ut så länge du lever. Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet eller delar av den. Det går bra att jobba och samtidigt ta ut allmän pension. Vill du pausa uttaget under en period kan du göra det. Du ansöker om att ta ut allmän pension hos Pensionsmyndigheten

Du som har rätt till ett inkomstpensionstillägg och garantipension kan få det från 65 års ålder. 

De flesta som jobbar har förutom sin allmänna pension även tjänstepension från sin arbetsgivare.

Diamant

Ditt eget val 

Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Pensionsval innebär att du väljer i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.  

Pusselbit

Livsinkomst

I den allmänna pensionen är den totala livsinkomsten viktig. Det finns ingen åldersgräns för att tjäna in allmän pension. Genom att jobba och betala skatt kan du se till att din allmänna pension fylls på under hela arbetslivet.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.