Till innehållet

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Varje år får du ett brev från Pensionsmyndigheten, via posten eller digitalt, där du kan se hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. 

Varje år avsätts 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp; till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning. 

  • 16 % går till inkomstpensionen
  • 2,5 % går till premiepensionen 

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. Premiepension utgör en mindre del och för den kan du göra ett eget val. Valet innebär att du väljer hur dina premiepensionspengar ska placeras.

Så tjänar du in pengar till din allmänna pension

I den allmänna pensionen är den totala livsinkomsten viktig. Det finns ingen åldersgräns för att tjäna in allmän pension. Genom att jobba och betala skatt kan du se till att din allmänna pension fylls på under hela arbetslivet.

Då kan du börja ta ut din allmänna pension

Du kan börja ta ut din allmänna pension när du fyllt 62 år och den betalas ut så länge du lever. Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet eller delar av den. Det går bra att jobba och samtidigt ta ut allmän pension. Vill du pausa uttaget under en period kan du göra det. Du ansöker om att ta ut allmän pension hos Pensionsmyndigheten. 

Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Inkomstpensionstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som man kan få från och med september 2022. Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägget om du har jobbat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön. Du som har rätt till ett inkomstpensionstillägg eller garantipension kan få det från 65 års ålder. 

Från 2023 ändras åldern för att ta ut allmän pension till 63 år, vilket berör dig som är född 1961 och 1962. Åldern för att få inkomstpensionstillägg och garantipension kommer 2023 att ändras till 66 år. 

De flesta som jobbar har förutom sin allmänna pension även tjänstepension från sin arbetsgivare.

uppdelad triangel

Tjänstepension

Om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal ingår tjänstepension. Här kan vi läsa mer om vad tjänstepension innebär.

Spargris

Pensionsspara privat

Du kan även spara in till pensionen med privat pensionssparande. Diamant

Ditt eget val 

Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Pensionsval innebär att du väljer i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.  

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.