Till innehållet
Logga in

Om du jobbar utomlands

De allra flesta som bor eller både bor och jobbar i Sverige omfattas av socialförsäkringen som ger ekonomisk trygghet vid vissa händelser i livet. Dina kollektivavtalade försäkringar ger dig dessutom extra ersättning. Ofta fortsätter skydden gälla även om du jobbar utomlands, men det kan se lite olika ut beroende på vilket land det gäller och hur länge du ska jobba där.

Så gäller försäkringarna utomlands

Om du är anställd av en arbetsgivare som är verksam i Sverige och har kollektivavtal när du jobbar utomlands, gäller din tjänstepension ITP precis som när du jobbar i Sverige.

Du har också tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) precis som tidigare. Dessutom ska din arbetsgivare teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för dig.

Har du inte rätt till svensk sjukpenning i din utlandstjänstgöring, får du i stället extra sjukpension genom din tjänstepension ITP vid långvarig sjukdom (efter tre månader).

Om du inte tjänar in allmän pension när du är utomlands kan du i vissa fall få kompensation för detta bortfall genom din tjänstepension ITP. 

Om du är tjänstledig från din svenska arbetsgivare och tjänstgör på kontrakt utomlands, kan du i vissa fall omfattas av kollektivavtalet. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Kompensation för bortfall av allmän pension 

Kompensation utland

Du som jobbar i ett land utanför EU/EES eller i ett land som Sverige inte har tecknat någon socialförsäkringskonvention med har rätt till kompensation för bortfall av svensk allmän pension.

Du kan även ha rätt till kompensation om du jobbar i ett land inom EU/EES, i de fall din arbetsgivare bedömer att socialförsäkringen ger låg ersättning. Sådana länder är exempelvis de baltiska länderna, Rumänien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Din arbetsgivare kan kompensera dig genom att teckna kompensation utland genom Collectum eller ordna med kompensationen på annat sätt. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Betalas som ett tillägg till ITP 1 eller ITPK

Kompensationen genom Collectum placeras i det pensionsbolag där du har din tjänstepension ITP 1 alternativt tjänstepensionen ITPK. Om du inte har gjort ett val för ITP 1 eller ITPK placeras pengarna i förvalsalternativet Alecta. Logga in för att göra ett val.

Hur mycket pengar handlar det om?

Kompensation utland motsvarar mellan 9,4 och 18,5 % av din lön under 47 625 kronor i månaden, beroende på din ålder. När du kommer hem till Sverige upphör kompensation utland att gälla.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.