Till innehållet

Premier tjänstemän ITP2

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda tjänstemän med ITP 2.

Premier tjänstemän ITP2

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 om inte företaget tillämpar ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 2 Lön ≤ 532 500 kr/år

Lön 532 500 -
2 130 000 kr/år

Ålderspension Individuell* Individuell*
ITPK 2,00 2,00
familjepension - Individuell*
ITP sjukpension** 0,025 0,127
Premiebefrielseförsäkring (PBF)*** 0,196 1,842
Utjämningspremie**** 0,7 0,7
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***** ca 0,15 0,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE****** 0,55 0,55
Total  Individuell  Individuell

* Flera faktorer påverkar storleken på premien som bland annat lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Här gäller 7,5 prisbasbelopp (362 250 kronor/år).
*** Här ingår även premien för slutbetalning av ITP 2.
**** Finansierar premiemaximering i ITP 2. Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala utjämningspremien. 
***** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20-39 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 362 250 kronor per år (7,5 prisbasbelopp).
****** Från 1 oktober kommer ersättning för kostnader upp till 0,15 % att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,95 % (minus återbetalning på 0,15 %) från 1 oktober.

Alecta kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos  Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.