Till innehållet

Premier tjänstemän ITP2

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda tjänstemän med ITP 2.

Premier tjänstemän ITP2 - 2023

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Premier, procent av bruttolönen Lön upp till 557 250 kronor
per år

Lön från 557 250 kronor upp till 2 229 000 kronor per år

Ålderspension Individuell* Individuell*
ITPK 2,00 2,00
ITP sjukpension** 0,03 0,117
Familjepension - Individuell*
Premiebefrielseförsäkring (PBF)*** 0,22 1,816
Utjämningspremie**** 0,20 0,20
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***** ca 0,09 0,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE) från TRR ****** 0,55 0,55
Total  Individuell  Individuell

* Flera faktorer påverkar storleken på premien som bland annat lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Här gäller 10 prisbasbelopp. Premien 0,03 % betalas på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp (525 000 kronor per år 2023). Premien 0,117 % betalas på lönedelar mellan 10-30 inkomstbasbelopp (2 229 000 kronor per år 2023).
*** Här ingår även premien för slutbetalning av ITP 2. Vid Alternativ ITP är premien 0,054 % av lön över 7,5 inkomstbasbelopp (557 250 kronor per år 2023).
**** Finansierar premiemaximering i ITP 2. Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala utjämningspremien. 
***** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20–39 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,09 % vid lön upp till 7,5 prisbasbelopp (393 750 kronor 2023).
****** Från 1 oktober 2022 kommer ersättning för kostnader upp till 0,15 % att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,95 % minus återbetalning på 0,15 %.

Alecta kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.