Till innehållet
Logga in

AGS försäkring

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) är en kollektivavtalad försäkring. Den kan ge dig extra pengar utöver ersättningen från Försäkringskassan när du är sjukskriven.

Anmäl för att få möjlighet till extra pengar!

Vid dag 15 i en sjukskrivning ska du anmäla och ansöka om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hos Afa Försäkring.

Hur stor är ersättningen?

När du varit sjuk mer än 14 dagar får du vanligtvis ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning. Då är sjukförsäkringen du har via jobbet värdefull. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ger dig ytterligare cirka 10 % i ersättning utöver de cirka 80 % du får från Försäkringskassan. Sjukpenning och AGS betalas ut på inkomster upp till 573 000 kronor (10 prisbasbelopp). 

Pengarna från AGS betalas ut från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Då har du rätt till ersättning

För att du ska få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) gäller det här:

  • Du ska ha varit anställd på ett företag med kollektivavtal i minst 90 dagar. Du kan räkna med anställning hos tidigare arbetsgivare, om det inte var längre än två år sedan du jobbade där.
  • Du ska ha jobbat minst 25 % innan du blev sjukskriven.
  • Du ska ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få.
  • Du ska vara yngre än 66 år.

Vid en längre sjukskrivning

Om du är långvarigt sjukskriven eller om du bedöms att inte kunna komma tillbaka till arbetslivet kan du få en aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Även då kan du ansöka om extra pengar från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Hur stor ersättningen blir beror på vilken sjukpenninggrundande inkomst du hade när du blev sjuk och när du beviljades sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om Försäkringskassan beviljat dig sjukersättning eller aktivitetsersättning ska du skicka en kopia av beslutet till Afa Försäkring.

Efterskydd - om du slutar din anställning

Om du slutar din anställning kan du ha rätt till ett så kallat efterskydd från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Det innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla i 720 dagar efter att du slutat din anställning.

Det här gäller för att du ska ha rätt till efterskydd:

  • Du ska ha en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan.
  • Du ska ha anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, om du är arbetslös. Tänk på att du ska vara inskriven senast tre månader efter att din anställning tog slut.
  • Efterskyddet slutar gälla om du får rätt till samma skydd från något annat håll. Om du får ett nytt jobb där du inte har Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) slutar ditt efterskydd gälla efter sammanlagt 180 dagar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.