Till innehållet

Lönerapportering - checklista

Hur mycket du ska betala för dina anställdas tjänstepension och försäkringar styrs av hur mycket de får i lön från företaget. Det är viktigt att Fora och Collectum som administrerar tjänstepensions- och försäkringslösningarna får information om dina anställdas löner. Genom att rapportera in korrekta löner ser du till att de har rätt information.

Så här rapporterar du dina anställdas löner

Om du har anställda arbetare ska deras löner rapporteras till Fora. Om du har anställda tjänstemän ska deras löner både rapporteras till Fora och Collectum. Det är viktigt att informationen du lämnar stämmer, eftersom Fora och Collectum använder den för att räkna ut kostnaden för de anställdas tjänstepension och försäkringar. Följ våra checklistor så blir allt i sin ordning.

I januari varje år ska du rapportera in förra årets lönesummor till Fora. Lönesummorna är summorna av de bruttolöner var och en av dina anställda får från företaget under året. Alla arbetares löner och personuppgifter ska ingå. 

Rapportera slutliga löner till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När lönerna förändras under året, till exempel om en arbetares lön justeras eller om du nyanställer, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman hos Fora.

Uppdatera preliminära löner till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

För anställda som har ITP 1 ska du rapportera utbetald bruttolön till Collectum varje månad. För anställda som har ITP 2 ska du rapportera till Collectum varje gång lönen förändras. Hos Collectum kan du läsa vad som ska ingå i den pensionsmedförande lönen.

Rapportera lön till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

I januari varje år ska du rapportera in förra årets lönesummor till Fora. Lönesummorna är summorna av de bruttolöner var och en av dina anställda får från företaget under året.

Rapportera slutliga löner till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När lönerna förändras under året, till exempel om en tjänstemans lön justeras eller om du nyanställer, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman hos Fora. 

Uppdatera preliminära löner till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om att rapportera anställdas löner

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.