Till innehållet

Om du skulle dö

Det är viktigt att fundera över vad som skulle hända om du skulle dö – speciellt för dig som har familj och din inkomst är en viktig del av ekonomin. Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Den ger din familj pengar om du skulle dö. Utöver det kan du genom din tjänstepension välja att lägga till extra skydd i form av återbetalningsskydd och familjeskydd.

Så fungerar ersättning vid dödsfall

Ekonomisk trygghet för familjen

För vissa familjer kan det vara svårt att klara sig ekonomiskt efter ett dödsfall. Om din inkomst är en viktig del av din familjs ekonomi kan du genom din tjänstepension välja att lägga till två typer av extra skydd till familjen, återbetalningsskydd och familjeskydd. Det är upp till dig om du vill välja ett, båda två eller avstå helt.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får de pengar du tjänat in till din tjänstepension när du dör. Om du skulle dö innan du börjat ta ut pengarna betalas beloppet ut till din familj under fem år. Om du dör efter att du börjat ta ut pengarna får din familj ta över det som återstår av utbetalningarna från din pension.

Familjeskydd

Familjeskydd innebär att din familj får ersättning om du skulle dö innan du fyller 65 år. Du väljer själv hur stort belopp de ska få (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp) och hur länge utbetalningarna ska pågå (5, 10, 15 eller 20 år). Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år, och är för år 2022 48 300 kronor.

Då behöver du göra en hälsoprövning

Ibland måste du bevisa att du är frisk för att kunna teckna familjeskydd eller återbetalningsskydd. Du som är nyanställd och ska göra ett val för din ITP 1 eller ITPK första gången har en valperiod på tre månader. Valperioden innebär att du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration. Om du gifter dig, får barn eller blir sambo kan du teckna återbetalningsskydd utan att göra en hälsoprövning. Men då måste du göra det inom ett år efter händelsen.  

Lägger du till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd vid ett senare tillfälle behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Vem får pengarna om du dör?

I första hand är det din make, maka, registrerade partner eller sambo som får ersättning från återbetalningsskyddet och familjeskyddet. I andra hand är det dina barn. Om du vill kan du välja en annan mottagare, men bara inom en begränsad krets. Det gör du hos Collectum

Har du och din familj behov av återbetalningsskydd eller familjeskydd? Du som har ITP kan få digital hjälp och rådgivning via Avtalats rådgivningstjänst.

Via jobbet har du också en livförsäkring

I kollektivavtalet i din anställning har du en livförsäkring, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som ger ett skattefritt engångsbelopp till din efterlevande familj – om du skulle dö.

Vill du att pengarna ska gå till din sambo eller en vän? Då behöver du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos Collectum.

Familjepension?

Familjepension ingår i din tjänstepension ITP om du tillhör ITP 2 och har en månadslön över 43 648 kronor. Om du dör och har familjepension betalas ersättning ut till make/maka/registrerad partner eller barn under 20 år. Sambo kan inte få ersättningen.

Du kan välja bort framtida inbetalningar och får då en högre egen ålderspension. Läs mer hos Collectum.

Viktigt att tänka på kring livförsäkringar

Lägg bara till extra skydd om det verkligen behövs
Om du lägger till försäkringar betalas de med pengar som annars hade gått till din pension. Så teckna inte extra försäkringar bara för att. Börja med att fundera på om de verkligen behövs, eller om det finns andra pengar som skyddar din familj om du skulle dö. 

Din sambo har inte automatiskt rätt till ersättning
Är du sambo är det viktigt att komma ihåg att sambo inte per automatik har samma rätt till pengarna som till exempel dina barn. Det gäller både ersättningen från dina försäkringar och arvet efter dig. Till exempel är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) en försäkring där sambo inte finns med men går att välja. Ta gärna hjälp av en familjejurist om du känner dig osäker, framförallt för arvsfrågorna.

Ta beslut kring dina försäkringar
Du behöver själv ha koll på vilka skydd du har, hur mycket pengar det rör sig om och vem eller vilka som har rätt ersättning om du dör. Tänk också på att saker kan förändras i livet. Därför är det en bra idé att se över de val du gjort med jämna mellanrum. Du som har ITP kan få digital hjälp och rådgivning via Avtalats rådgivningstjänst.

Hur påverkas din familjs ekonomi om du dör?

Det kan bara du och din familj svara på. Sätt er ner och titta igenom era inkomster och utgifter ordentligt. Ställ dig själv de här frågorna: 

  • Vad skulle hända med familjens ekonomi om din inkomst försvann helt nästa månad?  
  • Vad har familjen för övriga inkomster, förutom din lön?
  • Hur stor del av din inkomst går till något annat än dig själv?

Frågor och svar om livförsäkringar

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.