Till innehållet

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner material om pension och försäkring via jobbet. Våra handböcker och guider på svenska går också att beställa i tryck. Vi erbjuder anställda och arbetsgivare guider som hjälper dig att förstå, hålla koll och göra rätt. Allt material finns på engelska. Guiden för anställda arbetare kan du ladda ner på både engelska, arabiska, polska och spanska.

Handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2022

Vår handbok är till för dig som jobbar med frågor om tjänstepension och försäkring. Du kanske hanterar försäkringsfrågor på ett företag eller jobbar inom ett fack- eller arbetsgivarförbund. Boken ger en fördjupad information och kan med fördel användas som en uppslagsbok.

Ladda ner

Handbook on collectively agreed occupational pensions and insurance 2022

Our handbook is for you who work with questions about occupational pensions and insurance. You may be handling insurance issues at a company or working within a trade union or employers' association. The book provides in-depth information.

Handbok om kollektivavtalad pension och försäkring för arbetare Fremia-LO 2022

Vår handbok är till för dig som jobbar med frågor om tjänstepension och försäkring för arbetare anställda inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd. Du kanske hanterar försäkringsfrågor? Boken ger en fördjupad information och kan med fördel användas som en uppslagsbok

Ladda ner

Handbok till försäkringsinformatörer 2022

Den här handboken är till för dig som är försäkringsinformatör för arbetare. Boken ger en fördjupad information om tjänstepension och försäkring för arbetare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO och Fremia-LO.

Ladda ner

Arbetare SAF-LO - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du till exempel blir sjuk ska du själv anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Ladda ner

Arbetare Fremia-LO - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du till exempel blir sjuk ska du själv anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Ladda ner

Blue collar worker SAF-LO - Your guide for collectively agreed pensions and insurance through work 2022

Our simple guide describes important facts you need to know about your occupational pension and the insurance you have through work. You can read about how the insurance works at different events and what you need to do yourself. For your occupational pension, you can make your own choices and when, for example, you become ill, you must report and apply for compensation yourself. The guide will help you keep track!

Blue collar worker Fremia-LO - Your guide for collectively agreed pensions and insurance through work 2022

Our simple guide describes important facts you need to know about your occupational pension and the insurance you have through work. You can read about how the insurance works at different events and what you need to do yourself. For your occupational pension, you can make your own choices and when, for example, you become ill, you must report and apply for compensation yourself. The guide will help you keep track!

Arbetare - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022 (polska)

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du till exempel blir sjuk ska du själv anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Arbetare - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022 (arabiska)

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du till exempel blir sjuk ska du själv anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Arbetare - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022 (spanska)

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du till exempel blir sjuk ska du själv anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Tjänsteman - Din guide till kollektivavtalad pension och försäkring via jobbet 2022

Vår enkla guide beskriver viktiga saker som du behöver veta om din tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet. Du kan läsa om hur försäkringarna fungerar vid olika händelser och vad du själv behöver göra. För din tjänstepension kan du göra egna val och när du råkar ut för en arbetsskada ska du själva anmäla och söka ersättning. Guiden hjälper dig att få koll!

Ladda ner

White collar worker - Your guide for collectively agreed pensions and insurance through work 2022

Our simple guide describes important facts you need to know about your occupational pension and the insurance you have through work. You can read about how the insurance works at different events and what you need to do yourself. For your occupational pension, you can make your own choices and when you suffer an accident at your work, you must report and apply for compensation yourself. The guide will help you keep track!

Arbetsgivare - Din guide till kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2022

En enkel guide för arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med ett arbetsgivarförbund eller ett fackförbund. Guiden beskriver hur du ska gå tillväga när du ska teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda. Den beskriver också försäkringarnas innehåll och saker som är viktiga att tänka på för dig som är arbetsgivare.

I premiebladet får du en översikt över vad tjänstepensionen och försäkringarna kostar. I guiden och premiebladet finns allt du behöver veta för att få koll och göra rätt!

Ladda ner

Arbetsgivare - Premieblad 2022

I premiebladet får du en översikt över vad tjänstepensionen och försäkringarna kostar. I guiden och premiebladet finns allt du behöver veta för att få koll och göra rätt!

Ladda ner

Employer - Your guide for collectively agreed occupational pensions and insurance 2022

A simple guide for employers who have signed a collective agreement with an employers' union or a trade union. The guide describes how to proceed when you take out occupational pensions and insurance for your employees. It also describes the contents of the insurance and things that are important to keep in mind for you as an employer.

In the premium sheet, you get an overview of what the occupational pension and insurance costs. The guide and premium sheet has everything you need to know to keep track and to get the things right!

Employer - Premium sheet 2022

In the premium sheet, you get an overview of what the occupational pension and insurance costs. The guide and premium sheet has everything you need to know to keep track and to get the things right!

Beställ material

Tack för din beställning. Materialet levereras till den adress du har angett inom 5 arbetsdagar.
Det skickas inte ut något beställningsbekräftelsemail, så anteckna gärna ordernumret.

Ditt ordernummer är: {{orderNumber}}

Tyvärr din beställning gick inte att genomföra, försök igen om en stund. Om det fortfarande inte fungerar kontakta kundtjänst.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.