Till innehållet
Logga in

ITP 1 eller ITP 2

En vanlig fråga är vilken av tjänstepensionerna som gäller för just mig. En annan vanlig fundering är vad skillnaden är mellan ITP 1 och ITP 2.

Din ålder spelar roll

Om du är tjänsteman och född 1979 eller senare så har du ITP 1. Du som är född 1978 eller tidigare har ITP 2. Vissa företag som tecknat kollektivavtal efter april 2006 kan ha ITP 1 för alla sina anställda – så kolla upp vad som gäller för dig.

Om du har ITP 1 är pensionen premiebestämd. Det betyder att din arbetsgivare betalar in en fastställd procentsats varje månad. Om du har ITP 2 är pensionen förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen du så småningom kommer få ut är bestämd i förväg.

Så här funkar ITP 1

 • Enligt huvudregeln gäller ITP 1 om du är född 1979 eller senare. Men det finns undantagsregler som gör att även personer födda före 1979 kan ha ITP 1.
 • Du börjar tjäna in ITP 1 från det du fyllt 25 år. De andra försäkringarna gäller från 18 års ålder.
 • ITP 1 är helt premiebestämd vilket innebär att du som anställd får motsvarande 4,5 procent av lönen upp till 47 625 kronor i månaden. På den delen av månadslönen som överstiger 47 625 kronor upp till inkomsttaket 190 500 kronor får du motsvarande 30 %. 
 • Varje månad räknas separat, vilket innebär att till exempel retroaktiva löneökningar och bonusar kan ge betydligt högre pensionsavsättning.
 • De avsatta pengarna kan placeras i de pensionsbolag och sparformer som parterna har upphandlat. Hälften av pengarna måste dock placeras i en traditionell försäkring. Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring i Alecta.

Så här funkar ITP 2

 • Enligt huvudregeln gäller ITP 2 dig som är född 1978 eller tidigare. Personer födda 1979 eller därefter kan aldrig omfattas av ITP 2.
 • Du som har ITP 2 började tjäna in den som tidigast när du fyllde 28 år.
 • ITP 2 är till största delen förmånsbestämd, vilket innebär att du kommer att få en procentsats av din lön i pension. Du kan inte påverka placeringen själv utan Alecta förvaltar pengarna.
 • Under förutsättning att du jobbar 30 år och går i pension med ITP 2 kommer du, lite förenklat, att få 10 procent av din slutlön i pension upp till 46 844 kronor i månaden. För lön däröver får du 65 procent i pension upp till cirka 125 000 kronor i månaden. Har du ännu högre lön blir procentsatsen lägre för överstigande del.
 • En mindre del av ITP 2 är premiebestämd (ITPK) vilket innebär att du som anställd får motsvarande 2 % av din inkomst att placera själv om du vill.
 • ITPK-pengarna kan placeras i något av de bolag och sparformer som parterna har upphandlat. Gör du inget val placeras pengarna i Alecta.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.