Till innehållet
Logga in

ITP 2 sista fem åren - lönekapning

Om du har ITP 2 och får en löneförhöjning när du är mellan 60 och 65 år kan reglerna för lönekapning påverka dig.

Så beräknas lönekapning

Lönekapning innebär att din lön som din ITP 2 beräknas på, bara får stiga ungefär lika mycket som den genomsnittliga inkomstökningen i Sverige efter att du fyllt 60 år.

Om lönehöjningen överstiger en viss procentsats blir den överskjutande delen av höjningen inte pensionsmedförande för ITP 2, ITPK och familjepension.

Samma effekt kan det bli om du går upp i arbetstid med mindre än fem år kvar till pension, och därmed höjer din lön.

Eftersom ITP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension har din arbetsgivare anpassat inbetalningarna efter den tjänstepension du blivit lovad att så småningom få ut. Och den tjänstepension du ska få ut motsvarar en viss procent av din slutlön. Om din lön höjs kraftigt med kort tid kvar till din pension, skulle det kosta mycket pengar för din arbetsgivare att betala för din ITP 2. För att göra systemet förutsägbart och hållbart finns därför den så kallade lönekapningen.

Procentsatsen för lönekapningen baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och hur många månader det återstår till 65-årsdagen vid tidpunkten för lönehöjningen.

Föregående års lön jämförs med årets lönehöjning. Överstiger höjningen den aktuella procentsatsen så ”kapas” den lön som pensionen grundas på.

Varje enskilt år i tabellen nedan anger maximal pensionsgrundande löneökning endast för det aktuella året. Det går inte att ackumulera outnyttjat utrymme till nästkommande år.

Antal månader kvar till pensionen Maximal lönehöjning som kan bli pensions grundande Höjning i % för 2021 Höjning i % för 2022 Höjning i % för 2023 Höjning i % för 2024
59-49 1,20 x inkomst-basbelopps-höjningen 2,5 4,9 5,6 3,1
48-37 1,15 x inkomst-basbelopps-höjningen  2,4 4,7 5,3 2,9
36-25 1,10 x inkomst-basbelopps-höjningen 2,3 4,5 5,1 2,8
24-13 1,05 x inkomst-basbelopps-höjningen  2,2 4,3 4,9 2,7
12-1 1,00 x inkomst-basbelopps-höjningen  2,1 4,1 4,6 2,6

Exempel på lönekapning

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.