Till innehållet

Anställning efter 65

Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller när en anställd fortsätter att jobba efter 65.

Så här hanterar du försäkringarna för anställda över 65

Försäkringsskyddet kan förändras när anställda fortsätter att jobba efter 65. Använd de här enkla checklistorna för att ha koll på alla delar.

Du behöver inte längre betala in till den anställdas tjänstepension från och med den månaden hen fyller 65 år. Du och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala. Om ni gör en överenskommelse ska du fortsätta att rapportera in den anställdas lön till Fora.

Den arbetsgivaravgift du betalar till Skatteverket är lägre för anställda som är födda 1957 eller tidigare.

Inom vissa kollektivavtalsområden ska en premie betalas in för deltidspension även efter att den anställda fyllt 65. I Foras prislista (kompletterade pensionspremier) ser du vad som gäller för olika kollektivavtal. 

Tre försäkringar fortsätter gälla efter att den anställda fyllt 65 år: 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller alltid när man jobbar. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller så länge den anställda jobbar, och inte är borta från jobbet mer än 90 dagar i följd. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) gäller fram till samma månad som den anställda fyller 66 år.

Om arbetaren blir sjuk efter 65

Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla – oavsett ålder. Från Försäkringskassans håll kan en anställd få sjukpenning med vissa begränsningar, men inte sjukersättning. 

Så här ska du göra om en anställd över 65 är borta på grund av sjukdom:

Dag 1-14 ska du göra ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Därefter betalar du sjuklön med  80 procent av lönen.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda.

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, så att de kan betala ut sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

ITP 1 - dina inbetalningar till pensionsplanen ITP 1 avslutas automatiskt månaden innan den anställda fyller 66 år.

Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen. I så fall ska du rapportera in den anställda som nyanställd till Collectum. Du ska sedan rapportera den anställdas bruttolön varje månad.

ITP 2 - dina inbetalningar till pensionsplanen ITP 2 avslutas automatiskt månaden innan den anställda fyller 65 år.

När den anställda jobbar kvar efter 65, ska du rapportera in den anställda som nyanställd till ITP 2 eftersom ITP sjukpension fortsätter att gälla fram till 66 år. Det här gäller om den anställda jobbar minst 8 timmar per vecka.

Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen. Vid en överenskommelse om fortsatt tjänstepension gäller endast ITP 1. I så fall ska du rapportera in den anställda som nyanställd till Collectum. Du ska sedan rapportera den anställdas bruttolön varje månad.

Den arbetsgivaravgift du betalar till Skatteverket är lägre för anställda som är födda 1957 eller tidigare.

Några försäkringar fortsätter gälla efter att din anställda fyllt 65 år: 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller alltid när man jobbar. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller fram till den anställda fyller 70 år. Kompetens- och omställningsstödet gäller fram till samma månad som den anställda fyller 66 år.

Du betalar ingen premie för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Kompetens- och omställningsstödet till Fora från den månaden den anställda fyller 65 år. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) betalar du för så länge den anställda är under 70 år och jobbar minst 8 timmar i veckan. Om du har försäkringen i Alecta tar du med den anställda i din gruppanmälan till Collectum.

Om tjänstemannen blir sjuk efter 65

Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla – oavsett ålder. Från Försäkringskassans håll kan en anställd få sjukpenning med vissa begränsningar, men inte sjukersättning. 

Så här ska du göra om en anställd över 65 är borta på grund av sjukdom:

Dag 1 – 14 av sjukfrånvaron ska du betala sjuklön, som är 80 % av den anställdas vanliga lön. Utöver det ska du göra ett karensavdrag på 20 % av den anställdas sjuklön en genomsnittlig vecka.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda.

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, så att de kan betala ut sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Dag 15 till 90 ska du eventuellt betala sjuklön enligt kollektivavtalet. Kolla vad som gäller med ditt fack- eller arbetsgivarförbund.

Om sjukfrånvaron fortsätter efter dag 91, eller om den anställda har 105 eller fler sjukdagar under 12 månader, ska du anmäla det till Collectum så att den anställda kan få ITP sjukpension. Detta gäller bara om villkoren för ITP sjukpension är uppfyllda.

Anmäl till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Viktigt att tänka på när en anställd fyllt 65

Vanliga frågor om anställda som fyllt 65

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.