Till innehållet
Logga in

Höjda åldersgränser och sänkta premier

Parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK har beslutat om höjda åldersgränser och sänkta premier för flera kollektivavtalade försäkringar. Åldersgränserna i försäkringarna ändras för att matcha nya åldersgränser i socialförsäkringen. Förändringarna gäller från 1 januari 2026.

Så förändras åldersgränser och premier 2026

I de här försäkringarna höjs åldern från 66 till 67 år

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för både arbetare och tjänstemän.
  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare.
  • ITP sjukpension för tjänstemän.
  • Omställningsstöd, kompetensstöd, Avgångsersättning (AGE) och kompletterande arbetslöshetsersättning för tjänstemän.

Sänkta premier

  • För arbetsgivare som omfattas av huvudavtalet sänks den totala premien för Trygghetsfonden TSL och Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för arbetare från 0,49 % till 0,34 %. I omställningsförsäkringen (ej huvudavtal) sänks den totala premien från 0,30 % till 0,15 %.
  • Premien för TRR för tjänstemän sänks från 0,55 % till 0,4 %. Från 2026 betalar arbetsgivare premien för TRR till 67 års ålder.

Arbetsgivare som har hängavtal eller är medlem i arbetsgivarorganisation utanför Svenskt Näringsliv betalar precis som tidigare ytterligare 0,40 % av lönesummorna för arbetare respektive tjänstemän.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.