Till innehållet
Logga in

Placera dina pengar

Om du vill kan du själv välja sparform och pensionsbolag för din tjänstepension ITP. Det fungerar olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2. Om du inte vet hur du ska tänka kring placering kan du ta hjälp av vår rådgivningstjänst.

Så här mycket pengar kan du placera

  • Du som har ITP 1 kan placera hela beloppet. 
  • Du som har ITP 2 så kan placera den del som heter ITPK

Så här placerar du dina pengar 

Du kan själv välja vilken typ av sparform och vilket pensionsbolag du vill ha för de pengar som betalas in till din tjänstepension. Pengarna kan antingen placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Det finns ett antal olika pensionsbolag att välja på.

  • Har du ITP 1 måste du välja en traditionell försäkring för hälften av inbetalningarna. För den resterande hälften kan du välja fondförsäkring eller traditionell försäkring, eller både och.
  • Har du ITPK väljer du antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring för hela inbetalningen.
  • Logga in för att placera din tjänstepension.

Hjälp med dina val

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om hur du kan placera pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring val av efterlevandeskydd. Råden är anpassade efter din ekonomi och familjesituation.

Upphandling ger dig mer pension

Den stora fördelen med att ha kollektivavtalad tjänstepension som ITP, är att avgifterna är mycket låga. För att du ska få så hög pension som möjligt genomförs upphandlingar inom tjänstepensionen ITP. Upphandlingen görs vart femte år, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare det så har avgifterna kunnat sänkas med så mycket som 78 % sedan den första upphandlingen 2007. Ju lägre avgift desto mer tjänstepension till dig.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.