Till innehållet

ITP 2

Du som är född 1978 eller tidigare har förmodligen tjänstepensionen ITP 2. Men vissa företag som tecknat kollektivavtal efter april 2006 kan ha tjänstepensionen ITP 1 för alla sina anställda – så kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för dig. ITP 2 består av två delar. Den mindre delen, ITPK, kan du styra mer över själv.

Så här fungerar ITP 2

Du som har ITP 2 började tjäna in den när du fyllde 28 år. Inbetalningarna fortsätter så länge som du är anställd hos din arbets­givare, men som längst till 65 års ålder.

Den största delen av ITP 2 består av en förmånsbestämd pension. Det innebär att storleken på pensionen du så småningom kommer få ut är bestämd i förväg. Du kan inte själv placera din förmånsbestämda pension utan din arbetsgivare betalar in så mycket som behövs för att du ska kunna få ut det förbestämda månadsbeloppet livet ut. Hur mycket det rör sig om påverkas av din lön och hur länge du sparat pengar i ITP 2. Du kan läsa mer om hur det funkar hos Alecta. Där kan du också logga in på ”mina sidor” för att få aktuella siffror och information om just din pension. 

ITPK - en del som du själv kan placera

Den mindre delen av din pension heter ITPK och är en premiebestämd pension. Din lön styr summan din arbetsgivare betalar in till ITPK. Förenklat innebär det att din arbetsgivare varje månad betalar in motsvarande 2 % av din lön till din ITPK. Hur mycket pengar du så småningom får ut i pension beror på vilka avgifter du betalar, hur pengarna växer och hur din lön förändras under arbetslivet.

Läs mer om ITPK.

Lägga till skydd för din familj

Du kan välja att lägga till extra skydd som ger din familj ersättning när du dör. Det kallas efterlevandeskydd. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ITPK lägre.

  • Återbetalningsskydd - innebär att det aktuella värdet av din ITPK betalas ut till din familj när du dör.
  • Familjeskydd - innebär utbetalning med ett förutbestämt månadsbelopp i det antal år du valt, som längst 20 år.

Du kan läsa mer om dina valmöjligheter hos Collectum.

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i din ITP 2 om du tjänar över 45 676 kronor i månaden. Om du är gift eller har barn under 20 år kan de få ersättning från försäkringen om du dör. Du kan välja att styra om inbetalningarna till den här försäkringen så de istället går till din tjänstepension. Läs mer hos Collectum

Flexpension eller deltidspension

Utöver insättningarna ovan kan det sättas in extra pengar till din tjänstepension eftersom vissa kollektivavtal innehåller regler om flexpension, eller deltidspension som det också kallas. Här kan du läsa mer om flexpension.

Löneväxling

Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling har du en möjlighet att byta ut delar av din lön mot en förmån – till exempel extra tjänstepension. Här kan du läsa mer om löneväxling.

Tiotaggarlösning

Om du tjänar över 60 902 kronor i månaden finns det möjlighet att teckna en så kallad tiotaggarlösning, om din arbetsgivare erbjuder det. Ett annat namn för tiotaggarlösning är alternativ ITP. Innan du fattar några beslut kring att byta tjänstepension är det viktigt att både du och din arbetsgivare har koll på vad det faktiskt innebär. Här kan du läsa mer om tiotaggarlösning.

Lönekapning - specialregel för dig som fyllt 60

Eftersom ITP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension har din arbetsgivare anpassat inbetalningarna efter den tjänstepension du blivit lovad att så småningom få ut. Och den tjänstepension du ska få ut motsvarar en viss procent av din slutlön. För att inte någon ska kunna höja tjänstepensionen hur mycket som helst de sista åren finns en regel som kallas lönekapning. Den innebär att din lön som räknas till din ITP 2 bara får stiga ungefär lika mycket som den genomsnittliga inkomstökningen i Sverige efter att du fyllt 60 år.

För de flesta är det här inget problem eftersom löneökningen inte brukar vara så drastisk sista åren innan pension. Men om du till exempel byter jobb efter att du fyllt 60 och får en rejäl löneökning kan din tjänstepension ITP 2 ligga kvar på ungefär samma nivå, dvs att den nya lönen inte påverkar din tjänstepension så mycket som du kanske tror.

Några exempel då det är bra att kolla vilken lön som rapporteras till ITP 2 är om du tillfälligt gått ner i arbetstid eller löneväxlar till annan förmån. Kolla med din arbetsgivare i god tid innan du fyller 60 år.

ITP 2 och kollektiv slutbetalning

Du som har ITP 2 kan gå i pension redan när du fyllt 62, utan att gå miste om några pensionspengar i just denna pensionsdel. Då tar Alecta över för din arbetsgivare och betalar in pengar till din tjänstepension fram till din 65-årsdag. Läs mer om kollektiv slutbetalning.

Vanliga frågor och svar om ITP 2

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.