Till innehållet
Logga in

ITP 2

Du som är född 1978 eller tidigare har förmodligen tjänstepensionen ITP 2. Men vissa företag kan ha tjänstepensionen ITP 1 för alla sina anställda – så kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för dig. ITP 2 består av två delar. Den mindre delen heter ITPK, och den kan du styra mer över själv.

Så här fungerar ITP 2

Du som har ITP 2 började tjäna in den som tidigast när du fyllde 28 år. Inbetalningarna fortsätter så länge som du är anställd hos din arbets­givare, men som längst till 65 års ålder.

Den största delen av ITP 2 består av en förmånsbestämd pension. Det innebär att storleken på pensionen du så småningom kommer få ut är bestämd i förväg. Du kan inte själv placera din förmånsbestämda pension. Din arbetsgivare betalar in så mycket som behövs för att du ska kunna få ut det förbestämda månadsbeloppet livet ut. Hur mycket det rör sig om påverkas av din lön och hur länge du har tjänat in till din ITP 2. 

ITPK - en del som du själv kan placera

Den mindre delen av din pension heter ITPK och är en premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar varje månad in motsvarande 2 % av din lön till din ITPK. Hur mycket pengar du så småningom får ut i pension beror på vilka avgifter du betalar, hur pengarna växer och hur din lön förändras under arbetslivet.

Du kan lägga till skydd för din familj

Du kan välja att lägga till extra skydd som ger din familj ersättning om du skulle dö. Det kallas efterlevandeskydd

  • Återbetalningsskydd - innebär att det aktuella värdet av din tjänstepension ITPK betalas ut månadsvis till din familj.
  • Familjeskydd - innebär att din familj får ersättning med ett förutbestämt månadsbelopp i det antal år du valt, som längst 20 år.

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i din ITP 2 om du tjänar över 46 844 kronor i månaden. Om du är gift kan din make eller maka få pengar från försäkringen om du dör. Även barn under 20 år kan få ersättning. Du kan välja att styra om inbetalningarna till familjepensionen så de istället går till din ITPK. 

Flexpension eller deltidspension

Många kollektivavtal innehåller regler om flexpension, eller deltidspension som det också kallas. Det innebär att din arbetsgivare sätter in extra pengar till din tjänstepension ITPK.

Löneväxling

Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling har du en möjlighet att byta ut delar av din lön mot en förmån – till exempel extra tjänstepension.

Tiotaggarlösning

Om du tjänar över 62 460 kronor i månaden finns det möjlighet att teckna en så kallad tiotaggarlösning, om din arbetsgivare erbjuder det. En tiotaggarlösning, även kallad alternativ ITP, är en alternativ pensionslösning som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 2. Innan du fattar några beslut kring att byta tjänstepension är det viktigt att både du och din arbetsgivare har koll på vad det faktiskt innebär.

Lönekapning - specialregel för dig som fyllt 60

Eftersom ITP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension har din arbetsgivare anpassat inbetalningarna efter den tjänstepension du blivit lovad att så småningom få ut. Och den tjänstepension du ska få ut motsvarar en viss procent av din slutlön.

Om din lön höjs kraftigt med kort tid kvar till din pension skulle det kosta mycket pengar för din arbetsgivare att betala för din ITP 2. Därför finns det en begränsning för hur stor del av en lönehöjning som din pension kan beräknas på. Den regeln kallas lönekapning.

ITP 2 och kollektiv slutbetalning

Du som har tjänstepensionen ITP 2 kan gå i pension redan månaden efter att du fyllt 62, utan att gå miste om några pensionspengar i just denna pensionsdel. Då tar Alecta över från din arbetsgivare och betalar in pengar till din tjänstepension fram till din 65-årsdag.

Vanliga frågor och svar om tjänstepensionen ITP 2

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.