Du är: Arbetare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Om du skulle dö

Det här är kanske något du helst inte vill tänka på. Men det är viktigt att fundera över vad som skulle hända om du skulle dö – speciellt för dig som har en familj där din inkomst är en viktig del av ekonomin. Om din arbetsgivare har kollektivavtal täcks du av en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som ger din familj en summa pengar om du skulle dö. Men utöver det kan du genom din tjänstepension välja att lägga till extra skydd i form av återbetalningsskydd och familjeskydd.

Så fungerar återbetalningsskydd och familjeskydd

  Ekonomisk trygghet för familjen

  För vissa familjer kan det vara svårt att klara sig ekonomiskt efter ett dödsfall. Om din inkomst är en viktig del av din familjs ekonomi kan du genom din tjänstepension välja att lägga till två typer av extra skydd till familjen, återbetalningsskydd och familjeskydd. Det är upp till dig om du vill välja ett, båda två eller avstå helt.

  Staplade mynt

  Återbetalningsskydd

  Återbetalningsskydd innebär att din familj får de pengar du tjänat in till din tjänstepension när du dör. Om du skulle dö innan du fyller 65 år betalas beloppet ut till din familj under fem år. Om du dör efter att du fyllt 65 år får din familj ta över utbetalningarna från din pension, i max 20 år.

  Staplade mynt

  Familjeskydd

  Familjeskydd innebär att din familj får ersättning om du skulle dö innan du fyller 65 år. Du väljer själv hur stort belopp de ska få (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp) och hur länge utbetalningarna ska pågå (5, 10, 15 eller 20 år). 

  Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år, och är för år 2021 47 600 kr. 

  Staplade mynt

  Då behöver du göra en hälsoprövning

  Ibland måste du bevisa att du är frisk för att kunna teckna en livförsäkring. När det gäller familjeskydd och återbetalningsskydd är det i de här situationerna du behöver göra en hälsoprövning:

  • Om du väljer att lägga till familjeskydd eller återbetalningsskydd efter första valtillfället.
  • Om du vill ändra belopp eller utbetalningstid för ditt återbetalningsskydd. 

   

  Om du gifter dig, får barn eller blir sambo kan du teckna återbetalningsskydd utan att göra en hälsoprövning. Men då måste du göra det inom ett år efter händelsen. 

  Staplade mynt

  Vem får pengarna om du dör? 

  I första hand är det din make, maka, registrerade partner eller sambo som får ersättning från återbetalningsskyddet och familjeskyddet. I andra hand är det dina barn. Om du vill kan du välja en annan mottagare, men bara inom en begränsad krets. Det gör du hos Fora

  Staplade mynt

  Via jobbet har du också en livförsäkring

  I kollektivavtalet i din anställning har du en livförsäkring, en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande – make/registrerad partner eller sambo samt barn – om du skulle avlida. Läs mer om den här längre ner på sidan innan du tar ställning till om du och din familj har behov av återbetalningsskydd eller familjeskydd. 

  Staplade mynt

Frågor och svar om livförsäkringar

 • Hur mycket pengar får mina anhöriga från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL)?

  Ersättningen från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) består av tre delar. De är alla skattefria och betalas ut som engångsbelopp. Det är olika faktorer som avgör vilka av de tre delarna dina anhöriga får, och hur mycket pengar det rör sig om. 

  Grundbelopp

  Grundbeloppet betalas ut till anhörig. I just ditt avtal innebär det din make, maka, registrerade partner, sambo eller barn. Grundbeloppet ändras från år till år, och för år 2021 ligger det på 23 800–285 600 kr. Var på skalan du hamnar beror på hur gammal du är när du dör, hur många timmar du vanligtvis arbetar per vecka och om du har barn som är under 17 år. 

  Barnbelopp

  Om du har barn som är under 21 år får var och ett av dem ett så kallat barnbelopp. Beloppet ändras varje år, och för år 2021 är beloppet 23 800–95 200 kr. Hur mycket dina barn får beror på hur många timmar du vanligtvis arbetar per vecka.   

  Begravningshjälp 

  I försäkringen ingår begravningshjälp, som alltid betalas ut till anhöriga vid ett dödsfall. Beloppet som gäller år 2021 är 23 800 kr. 

 • Hur gör jag för att välja vem som ska ta emot pengarna från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) om jag dör?

  Det gör du skriftligt hos AFA Försäkring. Blankett går att ladda ner från AFA Försäkrings webbplats.

 • Hur länge täcks jag av Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL)?

  Du täcks vanligtvis av försäkringen från och med din första arbetsdag. Oftast slutar den gälla när du fyller 65 år, men om du jobbar längre än så kan du fortsätta täckas.

  Men om du är borta från jobbet en period, vad gäller då? Jo, i regel fortsätter försäkringen täcka dig under upp till 6 månaders frånvaro från jobbet. Men det finns tre undantag då den gäller längre än så: 

  • Vid sjukdom.
  • Vid hel ledighet med lön.
  • Vid föräldraledighet.  
 • Vad händer med mina pensionspengar om jag dör utan att ha tecknat efterskydd?

  Då fördelas beloppet ut till andra som pensionssparar. Om du istället vill att dina anhöriga ska få pengarna ska du välja till återbetalningsskydd. 

  Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd. Men din framtida pension kan bli lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster från andra pensionssparare. Så välj bara återbetalningsskydd om det verkligen behövs. 

 • Vart ska jag vända mig om jag vill teckna återbetalningsskydd eller familjeskydd?

  Det gör du hos Fora, som håller i trådarna för din tjänstepension. Där kan du också göra ändringar i skydd du redan tecknat. 

  Läs mer hos Fora.

 • Vad behöver min familj göra för att få ut ersättning om jag dör?

  De ska anmäla dödsfallet till AFA Försäkring genom att fylla i en blankett. Den finns att ladda ner från AFA Försäkring här. De kan också beställa blanketten genom att ringa eller mejla AFA Försäkring.

  Om ett dödsfall skett innan 31 december 2014 har de anhöriga 3 år på sig att anmäla, efter att de fått veta att de har rätt till ersättning. Om ett dödsfall skett efter 1 januari 2015 har de 10 år på sig.