Till innehållet

Pensionsrådgivning för tjänstemän

Känns det klurigt att veta vilka val du ska göra kring din pension? Oroa dig inte, om du har din tjänstepension i ITP kan du nämligen få hjälp att få ordning på dina val i Avtalats digitala rådgivningstjänst. De råd du får i rådgivningstjänsten utgår från dig och dina behov, och är helt kostnadsfria.

Gratis rådgivning i din dator

Avtalats rådgivningstjänst är en digital rådgivning för dig med tjänstepensionen ITP. I Avtalats rådgivningstjänst besvarar du själv frågor om din livssituation och ekonomi som våra rådgivare har tagit fram. Utifrån dina svar utformar vi råd som är anpassade just för dig. Tjänsten är kostnadsfri att använda, tillgänglig dygnet runt och helt digital.

Bakom råden finns inget vinstintresse och vi får ingen provision oavsett vad du väljer. Vårt jobb är helt enkelt att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Starta rådgivningstjänsten

Anpassa din tjänstepension ITP med Avtalats rådgivningstjänst

Genom att ta hjälp av oss på  Avtalat kan du se till att få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP

Det finns i huvudsak två saker du behöver ta ställning till, som kan påverka din pension. Du kan:

 • Välja pensionsbolag och sparform.
 • Lägga till extra skydd som ger din familj ersättning om du dör.
Glödlampa

När din familjesituation förändras

Beroende på vilken familjesituation du har finns det några saker som är viktiga att tänka på när det gäller din tjänstepension och försäkring via jobbet. Vi har samlat några generella tips om vad som kan vara bra att tänka på när familjen förändras.

Din familjesituation

Rådgivning, tillstånd och klagomål

Information och rådgivning inom flera områden

I den information och rådgivning som tillhandahålls användaren i rådgivningstjänsten agerar Avtalat för användarens räkning och således inte för ett eller flera försäkringsföretags räkning.

 

Avtalats rådgivning sker ej på grundval av en s.k. opartisk och personlig analys.

Avtalats rådgivningstjänst omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

 • Ersättning vid sjukdom
 • Ersättning till efterlevande
 • Placeringsråd för pension

 

Framföra klagomål

Den som är missnöjd med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen i rådgivningstjänsten kan framföra ett klagomål. Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål.

Klagomål framförs till:

Avtalat Klagomålsansvarig

Box 543, 101 30 Stockholm

klagomal.radgivningstjanst@avtalat.se

Klagomålsansvarig är Sara Albertsson.

 

Registrering, tillstånd och tillsyn

Avtalat är registrerat hos Bolagsverket för försäkringsförmedling av livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser. Avtalats registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670

bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

 

Avtalat fick den 2 oktober 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet avseende livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser. Den verksamhet som Avtalat bedriver genom rådgivningstjänsten faller under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ska på begäran lämna upplysningar till användaren eller annan som begär det om tillståndet, vilka anställda hos Avtalat som har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm

08-408 980 00

finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Pratbubblor

Så här går en rådgivning till

 1. Klicka på knappen "Starta rådgivningstjänsten" längre upp på denna sida och välj inloggningssätt.
 2. Vi kollar med Collectum om du har en aktiv ITP.
 3. Om du har en aktiv ITP slussas du vidare till en sida där du får godkänna informationsfullmakt, allmänna villkor och integritetspolicy. Det kan vara bra att veta att fullmakten bara ger oss tillåtelse att hämta information om dina försäkringar. Den ger oss inte någon rätt att göra några val åt dig.
 4. Försäkringsinhämtningen startar. Merparten av informationen hämtar vi från Collectum och Alecta. Från Collectum hämtar vi all information om din anställning och dina val. Från de övriga försäkringsbolagen hämtar vi information om försäkringar som är relevanta för rådgivningen. Den här inhämtningen tar ungefär 15 minuter. Vi behöver se den här informationen för att kunna ge dig så bra råd som möjligt.
 5. Om du inte har varit inne i tjänsten tidigare ber vi dig nu besvara ett antal frågor om din familjesituation och privatekonomi. Om du nyligen svarat på de här frågorna behöver du endast bekräfta att dessa uppgifter fortfarande stämmer.
 6. Efter att vi hämtat in information om dina försäkringar slussas du vidare till Mina sidor. Här kan du välja mellan tre olika rådgivningar:
 • Efterlevandeskydd
 • Ålderspension
 • Sjukpension

När du är klar med rådgivningen ger vi dig en lista med tydliga åtgärder som vi tror kommer att öka värdet på din tjänstepension. Att göra en komplett rådgivning tar ungefär en timme.

Har du några frågor om Avtalats rådgivningstjänst? Tveka inte att kontakta vår kundservice. Vi finns till för att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Användarvillkor, fullmakt och principer för rådgivning

För att använda Avtalats rådgivningstjänst måste du godkänna våra användarvillkor och en fullmakt när du loggar in. Detta för att vi ska kunna hämta in den information om dig som behövs för att ge välgrundade råd. Här hittar du information om hur vi utformar våra råd, våra användarvillkor och vår fullmakt.

Användarvillkor Fullmakt Principer för rådgivning

Tekniska förutsättningar

Här får du reda på vilka tekniska förutsättningar som behövs för att du ska kunna använda Avtalats rådgivningstjänst på bästa sätt.

Använd en modern webbläsare

Avtalats rådgivningstjänst fungerar bäst i en modern webbläsare, till exempel de senaste versionerna av Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari.

Använd en dator eller surfplatta

Rådgivningstjänsten fungerar bäst i en dator eller en surfplatta. Om du använder rådgivningstjänsten via din mobiltelefon fungerar det bra att läsa bakgrundsinformationen, och du kan också logga in och starta hämtningen av försäkringsuppgifter. Men själva rådgivningen gör du bäst på en dator eller en platta, eftersom den inte är anpassad för mobiltelefoner.

Bra att veta

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.