Till innehållet
Logga in

Rådgivning tillstånd och klagomål

Information och rådgivning inom flera områden

Avtalats rådgivningstjänst riktar sig till dig som är tjänsteman med tjänstepensionen ITP. Rådgivningstjänsten omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

  • Ersättning vid sjukdom
  • Ersättning till efterlevande
  • Placeringsråd för pension

Avtalats rådgivning sker inte på grundval av en så kallad opartisk och personlig analys

För att kunna lämna rådgivning grundad på en så kallad opartisk och personlig analys får rådgivningen inte omfatta försäkringsprodukter som helt eller delvis utvecklats av försäkringsförmedlaren själv eller av företag som försäkringsförmedlaren har nära förbindelse med. Underlaget för rådgivningen måste även baseras på ett tillräckligt stort urval av försäkringsavtal på marknaden.

Rådgivningstjänsten lämnar rådgivning avseende tjänstepensionsförsäkring och investeringar inom ramen för vid var tid tillgängligt utbud enligt ITP-upphandlingen. Inom ramen för denna upphandling ingår bland annat försäkringsprodukter vilka tillhandahålls av försäkringsgivare som ägs av Kollektivavtalsparterna eller som Kollektivavtalsparterna har ett väsentligt inflytande i. ITP-upphandlingen säkerställer att det utbud av försäkringsprodukter som rådgivningstjänsten ger råd om håller en grundläggande hög nivå och ett högt konsumentskydd. Det innebär att rådgivningen både är personlig och konsumentvänlig även om den inte enligt försäkringsdistributionslagens mening är att betrakta som opartisk och personlig.

Försäkringsförmedlare

Anställda hos Avtalat som distribuerar försäkringar:

  • Anna Krusinger
  • Tarek Amri
  • Tove Andersson

Framföra klagomål

Den som är missnöjd med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen i rådgivningstjänsten kan framföra ett klagomål. Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål. Det är kostnadsfritt att lämna klagomål till oss.

Klagomål framförs till:

Avtalat Klagomålsansvarig

Box 543, 101 30 Stockholm

klagomal@avtalat.se

Klagomålsansvarig är Sara Albertsson.

Registrering, tillstånd och tillsyn

Avtalat är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket under Avtalats juridiska namn Kollektivavtalsinformation Sverige AB, 559185-9052.

Bolagsverket

851 81 Sundsvall
0771 670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Den verksamhet som Avtalat bedriver genom rådgivningstjänsten står under Finansinspektionens tillsyn. Avtalat har sedan den 2 oktober 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution inom samtliga livförsäkringsklasser. Finansinspektionen ska på begäran lämna upplysningar till användaren eller annan som begär det om tillståndet, vilka anställda hos Avtalat som har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm
08 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.