Till innehållet
Logga in

Kostnader och premier

Här kan du se sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. Vad som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2. Du kan också läsa om arbetsgivaravgifter och basbelopp.

Premier för anställda arbetare och tjänstemän

Arbetare

person framför dator

Bärbar dator

 

Arbetsgivaravgifter 2024

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1957 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). 

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

Basbelopp

Det finns olika basbelopp;

  • prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och
  • inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige.

Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år.

Basbelopp 2024

Staplade mynt

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Pusselbit

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kronor.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Gem

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2024 är 58 500 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Glödlampa

Förra årets basbelopp

Basbeloppen 2023

  • Prisbasbeloppet - 52 500 kronor
  • Inkomstbasbeloppet - 74 300 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 53 500 kronor

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.