Till innehållet

Kostnader och premier

Här kan du se sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. Vad som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2. Du kan också läsa om arbetsgivaravgifter och basbelopp.

Premier för anställda arbetare och tjänstemän

Arbetare

person framför dator

Bärbar dator

 

Arbetsgivaravgifter 2023

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1956 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). 
  • För anställda födda 2005-2007 är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Det gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. 

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

Basbelopp

Det finns olika basbelopp;

  • prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och
  • inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige.

Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år.

Basbelopp 2023

Staplade mynt

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Pusselbit

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Gem

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2023 är 53 500 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Glödlampa

Nästa års basbelopp

Basbeloppen 2024

  • Prisbasbeloppet - 57 300 kronor
  • Inkomstbasbeloppet - 76 200 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 58 500 kronor

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.