Till innehållet

Kostnader och premier

Här kan du se sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. Vad som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2. Du kan också läsa om arbetsgivaravgifter och basbelopp.

Premier för anställda arbetare och tjänstemän

Arbetsgivaravgifter 2022

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1956 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). 
  • För anställda födda 1999-2003 är arbetsgivaravgiften 19,73 %. Gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. 
  • För anställda födda 2004-2006 är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. 
  • För anställda födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift. 

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

Basbelopp

Det finns olika basbelopp;

  • prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och
  • inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige.

Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år.

De pensioner och försäkringar som finns både inom de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex/balansindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras försäkringar och pensioner i förhållande till priser och inkomster samt till pensionssystemets finansiella stabilitet.

Basbelopp 2022

Staplade mynt

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Pusselbit

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Gem

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2022 är 49 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Glödlampa

Förra årets basbelopp

Basbeloppen 2021 var

  • Prisbasbeloppet - 47 600 kronor
  • Inkomstbasbeloppet - 68 200 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 48 600 kronor

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.