Till innehållet

Om en anställd blir sjuk

När en anställd blir sjuk kan hen få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Den kollektivavtalade sjukförsäkringen ger kompletterande ersättningar.

Gör så här när en anställd blir sjuk

När en anställd blir sjuk har du som arbetsgivare några saker att ta tag i, oavsett hur länge hen är borta från jobbet. Gå igenom de här checklistorna så får du koll på vad du behöver göra.

Dag 1 – 14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Karensavdraget kan beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av. Betala därefter sjuklön som är 80% av lönen och andra eventuella anställningsförmåner. Kom ihåg att notera vilken dag den anställda blivit sjuk.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda. Om det finns skäl kan du begära det redan första dagen.

När den anställda varit borta från jobbet i mer än 14 dagar ska du inte längre betala sjuklön. Då ska du istället anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan. Sedan betalar de ut sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När den anställda passerat 15 dagars sjukfrånvaro ska hen själv ansöka om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Det gör hen via Afa Försäkring. Om du vill kan du som arbetsgivare göra en anmälan åt den anställda.

Anmäl till Afa Försäkring Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När anmälan är gjord ska du bekräfta till Afa Försäkring att den anställda jobbar hos dig.

Bekräfta anställningen Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

I den tjänstepension du tecknat för arbetare som jobbar hos dig (Avtalspension SAF-LO) ingår något som kallas premiebefrielseförsäkring. För din del innebär det att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Ingen särskild anmälan behöver göras för premiebefrielseförsäkringen.

Senast dag 30 ska du göra en plan för hur din anställda ska komma tillbaka till jobbet, om det verkar som att hen kommer vara borta i mer än 60 dagar. På Försäkringskassan finns information om det ansvar du har kring rehabilitering och förebyggande av sjukdomar. Läs igenom informationen, och använd gärna Försäkringskassans mall för att göra en plan för din anställda.

Till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Som arbetsgivare kan du få ersättning upp till hälften av kostnaden när en anställd arbetare genomgår en arbetslivsinriktad rehabilitering. Läs mer och ansök hos Afa Försäkring.

Rehabiliteringsstöd Afa Försäkring Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan erbjuder arbetsgivare olika bidrag och stöd, till exempel arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du som arbetsgivare kan också få ersättning för höga sjuklönekostnader. Läs mer hos Försäkringskassan.

Anställda som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna jobba hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan.

Om den anställda får sjukersättning kan hen också söka ersättning från sjukförsäkringen Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Ansökan görs hos Afa Försäkring.

Dag 1 – 14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Karensavdraget kan beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av. Betala därefter sjuklön som är 80% av lönen och andra eventuella anställningsförmåner. Kom ihåg att notera vilken dag den anställda blivit sjuk.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda. Om det finns skäl kan du begära det redan första dagen. 

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan. Det är de som betalar ut sjukpenning. Till och med dag 90 betalar du vanligtvis sjuklön enligt kollektivavtalet.

Anmäl till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Du rapporterar som vanligt den lön du betalar din anställda till Collectum. Men där ska du inte räkna med den kollektivavtalade sjuklönen. Om dina anställda har sin pension genom ITP 1 ska du rapportera varje månad. 

Rapportera till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När en anställd varit sjuk 90 dagar i sträck, eller över 105 dagar på tolv månader, kan hen ha rätt till ITP sjukpension. Då ska du som arbetsgivare anmäla till Collectum. Sedan sköter Alecta utbetalningarna. 

I den tjänstepension du tecknat för tjänstemännen som jobbar hos dig (ITP) ingår något som kallas premiebefrielseförsäkring. För din del innebär det att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Försäkringen hanteras av Collectum som får information från Försäkringskassan. Du behöver inte göra någon speciell anmälan för att försäkringen ska gälla. 

När den anställda kommer tillbaka till jobbet ska du anmäla att hen blivit frisk till Collectum.

Friskanmälan till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Senast dag 30 ska du göra en plan för hur din anställda ska komma tillbaka till jobbet, om det verkar som att hen kommer vara borta i mer än 60 dagar. På Försäkringskassan finns information om det ansvar du har kring rehabilitering och förebyggande av sjukdomar. Läs igenom informationen, och använd gärna Försäkringskassans mall för att göra en plan för den anställda. 

Till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Som arbetsgivare kan du få eller ansöka om ekonomiskt stöd, till exempel om ni har höga kostnader för sjuklön på företaget eller om en anställd rehabiliteras. Du hittar mer information hos Försäkringskassan. 

Till Försäkringskassan Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Anställda som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna jobba hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan. ITP sjukpension betalas ut när Försäkringskassan beviljat sjukersättning.

Vanliga frågor om sjukfrånvaro

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.