Till innehållet

Premier tjänstemän ITP1

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda tjänstemän med ITP 1.

Premier tjänstemän ITP 1

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Premier per tjänsteman ITP 1* Lön ≤ 44 375 kr/mån Lön > 44 375 kr/mån
ITP 1    
ålderspension** 4,50 30,00
premiebefrielseförsäkring** 0,099 0,738
sjukpension*** 0,025 0,127
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)**** ca 0,15 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE***** 0,55 0,55
Totalt 5,37 % 31,47 %

Tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av tjänstepensionen ITP 1. Det finns även företag som enbart har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

* Procent av bruttolönen.
** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
*** Premien 0,025 % betalas på lönedelar upp till 30 188 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,127 % betalas på lönedelar över 30 188 kronor per månad upp till 177 500 kronor (30 inkomstbasbelopp).
**** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20-39 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 30 188 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp).
***** Från 1 oktober kommer ersättning för kostnader upp till 0,15 % att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,95 % (minus återbetalning på 0,15 %) från 1 oktober.

Collectum kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.