Till innehållet
Logga in

Premier tjänstemän ITP1

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda tjänstemän med ITP 1.

Premier tjänstemän ITP1 - 2024

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR.

Premier, % av bruttolönen Lön upp till 47 625 kronor
per månad
Lön från 47 625 kronor upp till 190 500 kronor per månad  
Ålderspension* 4,50 30,00  
Premiebefrielseförsäkring (PBF)* 0,17 1,09  
ITP sjukpension** 0,028 0,101  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)*** 0,09 0  
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,03 0,03  
Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE) från TRR **** 0,55 0,55  
Total premie 5,37 31,77  

* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 66 år.
** Premien 0,028 % betalas på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp (47 750 kronor per månad 2024). Premien 0,101 % betalas på lönedelar över 10 prisbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp (190 500 kronor per månad 2024).
*** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20 till 43 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,09 % vid lönen upp till 7,5 prisbasbelopp (35 813 kronor per månad 2024).
**** Ersättning för kostnader upp till 0,15 % kommer att återbetalas av Kammarkollegiet och Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,95 % (minus återbetalning på 0,15 %).

Collectum kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.