Till innehållet

Premier tjänstemän ITP1

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda tjänstemän med ITP 1.

Premier tjänstemän ITP1 - 2023

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Premier, procent av bruttolönen Lön upp till 46 438 kronor
per månad
Lön från 46 438 kronor upp till 185 750 kronor per månad
ITP 1    
Ålderspension* 4,50 30,00
Premiebefrielseförsäkring (PBF)* 0,14 1,236
ITP sjukpension** 0,03 0,117
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)*** ca 0,09 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE) från TRR **** 0,55 0,55
Total premie i procent 5,36 31,95

* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 66 år.
** Premien 0,03 % betalas på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp (43 750 kr per månad 2023). Premien 0,117 % betalas på lönedelar över 10 prisbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp (185 750 kronor per månad 2023).
*** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20 till 39 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,09 % vid lönen upp till 7,5 prisbasbelopp (32 812 kronor per månad 2023).
**** Från 1 oktober 2022 kommer ersättning för kostnader upp till 0,15 % att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,95 % minus återbetalning på 0,15 %.

Collectum kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.