Du är: Arbetare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Om du blir sjuk

Att vara sjuk är inte kul. Men som tur är finns skyddsnät som hjälper dig hålla din ekonomi stabil när du är sjuk – trots att du inte kan jobba. Förutom sjuklön från din arbetsgivare och sjukpenning från Försäkringskassan kan du även få extra pengar från en av de försäkringar du har via jobbet.

Termometer

Sjukanmäl dig hos AFA Försäkring. Anmäl digitalt för att göra handläggningstiden kortare. Vid digital anmälan behöver du inte bifoga själva läkarintyget. Det räcker med diagnoskoden. Anmäler du via brev behöver du skicka med läkarintyg.

Anmäl för att få möjlighet till extra pengar!

De flesta har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare i två veckor. Efter det kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Då kan du dessutom få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som är en sjukförsäkring du har via jobbet. Den ger dig en extra ersättning på upp till 10 % av din vanliga lön. Det innebär att du får upp till 90 % av din vanliga lön! Men för att få möjlighet till den extra ersättningen måste du anmäla hos AFA Försäkring.

Jo, en sak till. De tillfälliga förändringarna som införts i socialförsäkringarna på grund av coronaviruset kan påverka din ersättning och informationen vi ger här

Kolla vad som gäller: Försäkringskassans sammanställning.

 

 

Anmäl hos AFA Försäkring
Staplade mynt

Hur mycket pengar får jag?

Vi kan inte ge dig ett rakt svar, men ett exempel: om du tjänar 25 000 kr får du 80 % av lönen i sjukpenning från Försäkringskassan vid sjukskrivning i mer än 14 dagar. Det blir 19 130 kr. Dina ca 10 % extra från försäkringen via jobbet ger dig ungefär 2 500 kr. Det blir totalt 21 600 kr – bra va?! 

Steg för steg: Har du rätt till den extra ersättningen?

  1. Du har varit anställd i 90 dagar

  Du ska ha varit anställd på ett eller flera företag med kollektivavtalade försäkringar i minst 90 dagar. Du kan alltså även räkna med tidigare arbetsgivare, så länge det inte gått mer än två år sedan du jobbade där.

  2. Du jobbar vanligtvis minst 25 %

  En annan förutsättning är att du innan sjukfrånvaron jobbade minst 25 %. Försäkringen börjar gälla först när du gjort det i en vecka.

  3. Du har en sjukpenninggrundande inkomst

  Sjukpenninggrundande inkomst är det belopp som Försäkringskassan räknar ut för att se hur mycket pengar du får när du är sjuk. Vänd dig direkt till Försäkringskassan om du har frågor.

  4. Du är under 65 år

  Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år, för att vara exakt. En sak som är bra att veta – om du anmält sjukdom och får ersättning så fortsätter också pengar betalas in till din tjänstepension under frånvaron. Det är en väldigt bra grej!

  5. Glöm inte anmäla sjukskrivningen till AFA Försäkring

  Har du svarat ja på frågorna 1–4? Då kan du ha rätt till ersättning! Men för att få den måste du sjukanmäla dig hos AFA Försäkring. Gör anmälan via din dator eller smarta telefon så blir handläggningstiden kortare.

  Gör en digital anmälan hos AFA Försäkring

Frågor och svar om försäkringen vid sjukdom

 • Får jag ersättning även om anställningen upphör?

  Ja, under en viss tid efter att anställningen har upphört (upp till 720 dagar). Det här gäller för att du ska ha rätt till efterskydd:

  • Du ska ha en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan.
  • Du ska ha anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, om du är arbetslös. Max tre månader efter att din anställning tog slut ska du vara inskriven.

   

  Efterskyddet slutar gälla om du får rätt till samma skydd från något annat håll. Om du får ett nytt jobb där du inte täcks av Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) slutar ditt efterskydd gälla efter sammanlagt 180 dagar. 

 • Behöver jag anmäla något själv?

  Ja, det här behöver du göra:

  • Från dag 1: sjukanmäla dig hos din arbetsgivare.
  • Efter 14 dagar: din arbetsgivare ska sjukanmäla dig hos Försäkringskassan.
  • Efter 14 dagar: sjukanmäla dig hos AFA Försäkring (du hittar mer information om hur du gör det längre upp på sidan).

   

  Vid sjukersättning/aktivitetsersättning: om Försäkringskassan beviljar sjukersättning eller aktivitetsersättning ska du skicka en kopia av beslutet till AFA Försäkring.

 • Hur mycket pengar får jag när jag är sjuk?

  Under sjuklöneperioden får du 80 % av din vanliga lön av din arbetsgivare. Oftast fram till sjukskrivningsdag 14 – det känner du säkert igen.

  Sjuklönen har inget inkomsttak. Det betyder att du får 80 % av lönen i ersättning oavsett hur hög lön du har. 

  Efter sjukskrivningsdag 14 får du vanligtvis ersättning från från Försäkringskassan i form av sjukpenning. Då kan du också ha nytta av sjukförsäkringen du har via jobbet, Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Den ger dig dig ytterligare ca 10 % i ersättning utöver de ca 80 % du får från Försäkringskassan. 

 • Vad gäller om jag blir sjuk och samtidigt är arbetslös eller korttidsanställd?

  Då är det inte säkert att du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Men du kan ändå ha rätt till både sjukpenning från Försäkringskassan och ersättning från försäkringen du har via jobbet.

  Så sjukanmäl dig till både Försäkringskassan och AFA Försäkring!

 • Vad gäller om jag långvarigt har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga?

  Om Försäkringskassan beviljar dig sjukersättning eller aktivitetsersättning, kan du få extra månadsersättning från försäkringen du har via jobbet. Hur stor ersättningen blir beror på vilken sjukpenninggrundande inkomst du hade när du blev sjuk och när du beviljades sjuk- eller aktivitetsersättning. Ersättningen betalas som längst ut till att du fyller 65 år.

  När din sjukperiod pågått i mer än 24 månader kompenseras du för höjda prisnivåer i samhället via försäkringen. Men då ska prisbasbeloppet ha stigit sedan din sjukperiod började. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år, och utifrån det beräknas olika förmåner och avgifter.

 • Vad händer med inbetalningarna till min tjänstepension när jag är sjuk?

  Premiebefrielseförsäkringen är en väldigt viktig försäkring. Det gör att du inte går miste om pensionspengar om du är sjuk eller föräldraledig!

  Du som är anställd på ett företag med kollektivavtal får tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren betalar in ett antal procent av din lön extra till din pension varje månad. Tjänstepensionen utgör vanligtvis en betydande del av din totala pension.

  Men om du är sjuk eller föräldraledig får du ju inte din vanliga lön. Så för att du inte ska gå miste om pensionspengar har du en försäkring som heter Premiebefrielseförsäkringen. Den ”tar över” arbetsgivarens inbetalningar till din pension. Så även om du är sjuk under en lång tid kommer du fortsätta tjäna in pengar till din tjänstepension. Som sagt – en viktig försäkring!

  Läs mer om pensionen du har via jobbet här