Till innehållet

Dina anställdas pension och försäkringar

Av alla förmåner du kan ge dina anställda är pension och försäkring via jobbet den absolut bästa. Du ger de anställda trygghet – både nu och i framtiden.

Försäkringarna ger ett extra skydd vid många situationer i livet och fungerar som ett komplement till det som de anställda har rätt till enligt lag. Vilken typ av försäkringsskydd de anställda ska ha beror på om de är arbetare eller tjänstemän.  

Tjänstepensionen och försäkringarna ger ett extra skydd vid olika händelser i livet:

  • Pension – för dina anställda arbetare heter den kollektivavtalade tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO och för tjänstemän ITP. Arbetarnas tjänstepension administreras av Fora, medan tjänstemännens administreras av Collectum. 
  • När en anställd ska vara föräldraledig - Föräldrapenningtillägget (FPT) ger extra pengar vid föräldraledighet. FPT gäller enbart för arbetare. Tjänstemän har oftast föräldralön genom kollektivavtalet. 
  • Om en anställd blir sjuk - för anställda arbetare heter sjukförsäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och ger ersättning från dag 15. Anställda tjänstemän har ITP sjukpension som ger ersättning från dag 91. 
  • Om en anställd råkar ut för en olycka - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, även företagare och vd. Om olyckan är framme och en anställd skadar sig på jobbet eller till och från jobbet kan försäkringen ge ersättning. 
  • Om en anställd dör - Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger familjen ett skattefritt engångsbelopp om en anställd dör. Den anställda har även möjlighet att välja till familjeskydd och återbetalningsskydd inom ramen för sin tjänstepension. 
  • Kompetensstöd - ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda den anställda för att hen ska kunna stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.
  • Uppsägning  – ett omställningsstöd ger dina anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut. Beroende på den anställdas ålder och anställningstid kan även ekonomisk ersättning betalas ut. 

Dina anställda har det bra

Av alla förmåner du kan ge dina anställda är pension och försäkring via jobbet den absolut bästa. Du ger ju dem trygghet – både nu och i framtiden. Men många har dålig koll på vad det innebär att få pension och försäkring via jobbet, och vilket skydd det faktiskt innehåller.  

Tipsa dina anställda om Avtalat.se! 

Här finns allt de behöver veta om sin pension och försäkring

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.