Till innehållet

Checklista - uppsägning på grund av arbetsbrist

Ibland kanske det går sämre för företaget och du kan behöva säga upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist. Det är så klart en av de tyngre uppgifterna du har som arbetsgivare. Men det är också ett av många tillfällen då det är en trygghet att ha kollektivavtalade försäkringar. Omställningsstödet innebär att den som blivit uppsagd kan få hjälp att gå vidare i arbetslivet.

Gör så här när anställd ska sägas upp på grund av arbetsbrist

Följ våra checklistor så blir allting rätt.

Vänd dig till ditt arbetsgivarförbund för rådgivning innan du meddelar en uppsägning. Arbetsgivarförbundet kan hjälpa dig förhandla med det aktuella fackförbundet. 

När förhandlingen är klar ansöker du tillsammans med det lokala facket om omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Omställningsstödet kan hjälpa den uppsagda att hitta ett nytt jobb eller att börja studera. Men för att stödet ska gälla behöver den anställda uppfylla några villkor kring anställningsform och anställningstid.

Ansök till Trygghetsfonden TSL Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Du som arbetsgivare kan också få stöd av Trygghetsfonden TSL under processen – bland annat i form av rådgivning och information. 

Den anställda kan efter sin sista arbetsdag ansöka om Avgångsbidrag (AGB), som kan ge en summa pengar vid uppsägningen. Det gör hen genom att fylla i en blankett hos Afa Försäkring. Även här finns villkor som behöver uppfyllas, till exempel anställningstid och ålder.

Du som arbetsgivare ska fylla i en del av ansökan om Avgångsbidrag (AGB).

Ansök om Avgångsbidrag (AGB) Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Om den som blivit uppsagd begär det ska du fylla i ett arbetsgivarintyg. Då kan hen få ersättning från A-kassan. Mer information om det hittar du på arbetsgivarintyg.nu

Vänd dig till ditt arbetsgivarförbund för rådgivning innan du meddelar en uppsägning. Arbetsgivarförbundet kan hjälpa dig förhandla med det aktuella fackförbundet. 

När en anställd blivit uppsagd eller riskerar att bli det ska du ansöka om stöd för den anställda från omställningsorganisationen TRR. Av TRR kan den uppsagda få stöd i att hitta ett nytt jobb, att börja studera och eventuellt få avgångsersättning (AGE). Vissa villkor kring ålder och anställningstid behöver vara uppfyllda för att försäkringarna ska gälla.

Ansök till TRR Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Du som arbetsgivare kan också få stöd av TRR under processen – bland annat i form av rådgivning och information. 

Avanmäl den som sagts upp hos Collectum. 

Avanmäl hos Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Om den som sagts upp begär det ska du fylla i ett arbetsgivarintyg. Då kan hen få ersättning från A-kassan. Mer information om det hittar du på arbetsgivarintyg.nu.

Ord att ha koll på vid arbetsbrist

Omställningsstöd för arbetare

Stöd som gäller på en arbetsplats med kollektiv- eller hängavtal om en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutar en tidsbegränsad anställning. Med stödet kan den uppsagda få hjälp till ett nytt jobb, att börja studera eller starta eget företag.

Avgångsbidrag (AGB) för arbetare

Avgångsbidrag (AGB) är en ersättning som kan betalas ut till arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Om ditt företag omfattas av huvudavtalet om omställning, kan försäkringen även gälla om den anställda blir uppsagd på grund av sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Den som har fyllt 40 år har rätt till ersättning om hen har jobbat minst 50 månader under de senaste fem åren.

Omställningsstöd för tjänstemän

Stöd som gäller på en arbetsplats med kollektiv- eller hängavtal om en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutar en tidsbegränsad anställning. Med stödet kan den uppsagda få hjälp till ett nytt jobb, att börja studera eller starta eget företag.

Avgångsersättning (AGE) för tjänstemän

Avgångsersättning (AGE) är en ersättning som kan betalas ut till tjänstemän som sägs upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Den som har fyllt 40 år har rätt till ersättning om hen har jobbat minst fem sammanhängande år hos en eller flera arbetsgivare som varit anslutna till TRR eller TSL.

Vanliga frågor om uppsägning vid arbetsbrist

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.