Till innehållet
Logga in

Föräldrapenning

När du är föräldraledig har du rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att jobba, söka jobb eller studera.

Lagen som bestämmer villkoren kring föräldrapenning heter Föräldraförsäkring. Det finns olika villkor som bestämmer om du har rätt till föräldrapenning.

Då har du rätt till föräldrapenning

  • om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet
  • om du är gift eller sambo med barnets föräldrar
  • om du är hemma med ditt barn i stället för att jobba, studera eller söka jobb
  • om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här
  • om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Föräldrapenningens storlek

Du som är förälder kan få föräldrapenning sju dagar i veckan. Även de dagar som du vanligtvis inte jobbar. Det finns tre olika ersättningsnivåer.

  • Sjukpenningnivå – ersättningen motsvarar cirka 80 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.
  • Grundnivå – gäller för förälder som har låga inkomster eller inga inkomster. Grundnivån är 250 kronor per dag.
  • Lägstanivå – gäller för 90 dagar. Lägstanivå är 180 kronor per dag.

Mer om villkor och ansökan

Du kan läsa mer om hur föräldrapenningen fungerar hos Försäkringskassan.

Barnvagn

Läs mer om föräldraledighet och vilken extra ersättning som finns genom kollektivavtalad försäkring. 

portfölj

För dig som är arbetsgivare har vi en checklista att följa när en anställd ska vara föräldraledig. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.