Till innehållet
Logga in

Svenska modellen och partsbolagen

I Sverige tar arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivare och fackförbund, gemensamt ansvar för att komma överens om många av de regler som ska gälla i arbetslivet.

Parterna kommer överens om exempelvis villkor för löner, arbetsmiljö, semester, pension och försäkringar via jobbet. Det sker genom att arbetsgivare och fackförbund tecknar kollektivavtal, vilket gör att riksdagen inte behöver stifta lagar för dessa frågor. Det kallas den svenska modellen.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK är huvudorganisationer

Inom privat sektor är Svenskt Näringsliv, LO och PTK huvudorganisationer på arbetsmarknaden. De tecknar kollektivavtal om pensioner och försäkringar, på uppdrag av sina medlemmar som är arbetsgivarförbund och fackförbund. Förbunden tecknar kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor.

Genom kollektivavtalen får anställda tillgång till både förmånlig tjänstepension och försäkringar, som arbetsgivaren betalar för.

Parterna har bildat partsbolag

För att administrera försäkringar och tjänstepensioner har arbetsmarknadens parter bildat olika bolag, så kallade partsbolag.

För både arbetsgivare och anställda kan det vara svårt och krångligt att hålla reda på vilket av dessa bolag som ska kontaktas för vilken fråga, beroende på om det handlar om tjänstepension eller någon av de försäkringar som finns via jobbet. Därför har Avtalat bildats. På avtalat.se får du samlad information och vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Partsbolag inom pension och försäkring

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.