Till innehållet
Logga in

ITP-val

Du har möjlighet att göra olika val för din tjänstepension ITP. Om du har ITP 1 kan du placera hela din tjänstepension själv. Har du ITP 2 kan du välja placering för den del som heter ITPK. Du kan också välja att lägga till efterlevandeskydd för din familj.

Måste jag välja?

Nej, det behöver du inte. Att välja placering för din ITP 1 eller ITPK är en frivillig möjlighet. I de upphandlingar vi genomför utser vi ett bra förvalsalternativ med låg avgift för dem som inte vill göra ett eget val. Det är ett viktigt syfte med upphandlingarna. Om du inte vill göra något val placeras dina pengar i ett förvalsalternativ, som är en traditionell försäkring hos Alecta. Den är också ett av de valbara alternativen.

Vill du lägga till efterlevandeskydd för din familj - återbetalningsskydd eller familjeskydd, behöver du aktivt välja till det. Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som kan ge ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Du som gör ett val för första gången 

Du som är nyanställd och får möjlighet att göra ett val för första gången har en valperiod på tre månader. Observera att så fort du gör ett val upphör valperioden att gälla, oavsett om de tre månaderna passerat eller inte.

Gör du ditt val inom valperioden kommer de pengar du redan hunnit tjäna in före valet läggas i det eller de pensionsbolag du väljer. Gör du valet efter valperiodens slut flyttas redan intjänade pengar inte med, utan ligger kvar i förvalsalternativet.

Valperioden innebär också att du kan lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration. Du kan välja ett av skydden eller båda två.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.