Du är: Tjänsteman  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Bli förälder

Tillökning i familjen? Härligt! Men även när du är hemma med den lilla behöver du så klart få ekonomin att funka – trots att du inte jobbar. Då är det en bra grej att ha kollektivavtalade försäkringar via jobbet. Genom dem kan du nämligen få något som heter föräldralön, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Kort och gott betyder det att du kan få ut nästan 90 % av din lön när du är föräldraledig.

Tro inte allt du hör

Jag tjänar inte in pengar till min pension via jobbet när jag är föräldraledig.

Falskt!

Oftast fortsätter inbetalningarna som vanligt när du är föräldraledig, tack vare en av de försäkringar du har genom kollektivavtalet. Men det fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2 som pensionsplan. Läs mer på Collectum.

Falskt!

Oftast fortsätter inbetalningarna som vanligt när du är föräldraledig, tack vare en av de försäkringar du har genom kollektivavtalet. Men det fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2 som pensionsplan. Läs mer på Collectum.

Det är bättre för familjens ekonomi om den som tjänar minst tar ut mer föräldraledighet.

Falskt!

Det är faktiskt en myt. Föräldralönen innebär att många familjer till och med tjänar på att dela lika på föräldraledigheten. Kolla hur det ser ut för dig och din familj här.

Falskt!

Det är faktiskt en myt. Föräldralönen innebär att många familjer till och med tjänar på att dela lika på föräldraledigheten. Kolla hur det ser ut för dig och din familj här.

Om du kan checka av det här har du rätt till föräldralön: 

 •     Du är tjänsteman
 •     Du är anställd på ett privat företag med kollektivavtal 
 •     Du har rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan
 •     Du har varit anställd av din arbetsgivare i minst ett år i följd 

Några saker att ha koll på när du ska bli förälder

  Det här behöver du göra innan föräldraledigheten

  Börja med att berätta de glada nyheterna för din arbetsgivare. Det ska du göra minst 2 månader innan barnet beräknas komma, men gärna så fort som möjligt! När barnet föds ska du kontakta Försäkringskassan för att ansöka om föräldrapenning. Meddela din arbetsgivare så fort du får svar från Försäkringskassan.  

  Barnvagn

  Så gäller dina försäkringar när du är föräldraledig

  Du kan känna dig trygg under din föräldraledighet! De flesta försäkringarna du har genom kollektivavtalet gäller nämligen precis som vanligt under hela perioden du är hemma med den lilla. 

  Barnvagn

  Så länge kan du få föräldralön

  Hur länge du kan få föräldralön varierar. Men oftast är det mellan 1 och 6 månader, beroende på hur länge du varit anställd. Kollektivavtalen ser olika ut inom olika branscher, och i många av dem krävs det att du varit anställd mellan 1 och 4 år för att få föräldralön. Kolla med ditt fackförbund eller din arbetsgivare vad som gäller för dig.

  Barnvagn

  Så betalas föräldralönen ut

  De flesta börjar få föräldralön samtidigt som de går på föräldraledighet. Men inom vissa branscher får du hälften av pengarna när ledigheten börjar, och den andra hälften när du varit tillbaka på jobbet i 3 månader. 

  Barnvagn

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

 • Kan både jag och min partner vara föräldralediga samtidigt?

  Under det första året av barnets liv kan du och din partner ta ut föräldrapenning samtidigt, alltså för samma dag. Det kallas för dubbeldag. Men då måste ni även ta ut lika stora delar av den dagen. Ni behöver alltså välja om ni ska ta ut en hel dag, en trefjärdedels dag, en halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag. 

  Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Dessa ingår inte i de reserverade dagarna, alltså de dagar som måste tas ut av den ena eller andra av er. Läs mer på Försäkringskassan

 • Hur länge har jag och min partner rätt att vara föräldralediga?

  Vi tar det från början. Det finns två olika nivåer på föräldrapenningen – sjukpenningnivå där beloppet du får baseras på din inkomst, och lägstanivå som innebär att du får 180 kr per dag. 

  Om barnet är fött efter 2016 har du och din partner rätt till 195 dagar var på sjukpenningnivå, och 45 dagar var på lägstanivå. Om ni vill kan ni föra över dagar till varandra. Men bland era dagar på sjukpenningnivå har ni 90 stycken var som är reserverade för just er. Det innebär att ni inte kan flytta dem mellan varandra. Här kan du själv räkna ut hur det ser ut för dig.

  Om du och din partner har barn födda innan 2016 gäller andra regler. Läs mer på Försäkringskassan.

 • Betalas pengar in till min statliga pension när jag är föräldraledig?

  Ja! Föräldrapenningen är nämligen pensionsgrundande, precis som din vanliga lön. Under barnets första fyra år kan dessutom föräldern som tjänar minst få extra pengar inbetalade till sin pension. De extra pengarna ska kompensera för den inkomst du eller din partner går miste om. Dessa barnårsrätter gäller under barnets fyra första år oavsett om du jobbar eller inte. Men ni kan bara få det för ett barn åt gången.  

  Din allmänna pension har ett inkomsttak. Det innebär att det finns en gräns för hur hög inkomsten kan vara för att få pension inbetalad. Med andra ord kan inte inbetalningarna till pensionen stiga i all oändlighet. Taket är detsamma oavsett om du har barn eller inte. Läs mer hos Pensionsmyndigheten

 • Min partner jobbar deltid och kommer förmodligen få låg pension. Vad behöver jag tänka på kring föräldraledighet?

  Det bästa sättet att väga upp din partners lägre inkomst är att dela på de dagar ni är föräldralediga eller hemma med sjukt barn (VAB). I er allmänna pension finns en del som heter premiepension, som ni kan styra mer över själva. Den här delen kan även flyttas över mellan dig och din make eller maka. Läs mer om det på Pensionsmyndigheten.

  Ett annat sätt att höja din partners pension är att sätta upp ett privat sparande. Se i så fall till att sparkontot blir enskild egendom så hen inte får problem om ni skulle gå skilda vägar en dag.  

 • Tillfälliga ändringar med anledning av coronaviruset

  Med anledning av coronaviruset har det införts tillfälliga förändringar i socialförsäkringarna. Dessa tillfälliga förändringar kan påverka din ersättning i samband med arbetslöshet, sjukdom, vab eller arbetsskada. 

  Det kan alltså vara bra att känna till dessa tillfälliga förändringar eftersom det kan påverka informationen vi ger här. 

  Här kan du nå Försäkringskassans sammanställning