Till innehållet
Logga in

Logga in

Här loggar du som är tjänsteman in för att se din pension och dina försäkringar via jobbet. Du som tidigare loggat in på Collectum ska nu istället logga in här på Avtalat. På sikt kommer även du som är arbetare och arbetsgivare kunna logga in.

Om du är osäker på om du är tjänsteman eller arbetare, fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Tjänsteman

Här får du en samlad bild över din tjänstepension ITP och dina försäkringar via jobbet. Du kan också göra val och ändringar för din ITP.

Arbetare

Du som är arbetare loggar in hos Fora för att se din tjänstepension och göra dina val. På sikt kommer även du att kunna logga in här på Avtalat.

Arbetsgivare

Du som är arbetsgivare loggar in på Fora och Collectum för att administrera tjänstepension och försäkring för dina anställda. På sikt kommer även du kunna logga in här på Avtalat.

Förtroendevald försäkringsinformatör

Lotsen är ett stöd och verktyg för dig som är försäkringsinformatör inom LO. I Lotsen får du information om kollektivavtalad pension och försäkring, du kan registrera dina försäkringsinformationer och anmäla dig till vår grundutbildning.

Digital rådgivning för tjänstemän

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats kostnadsfria digitala rådgivningstjänst. Du får råd om hur du kan placera pengarna till ITP och hur du kan tänka kring val av efterlevandeskydd. Råden är anpassade efter din ekonomi och familjesituation.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.