Till innehållet
Logga in

När en anställd ska löneväxla

Löneväxla innebär att du som arbetsgivare erbjuder dina anställda att byta ut delar av lönen mot en förmån – till exempel extra tjänstepension. Det finns flera saker som du som arbetsgivare behöver fundera på och känna till om en anställd ska löneväxla.

Att löneväxla till tjänstepension 

Det är alltid upp till arbetsgivaren att bestämma om företaget ska erbjuda de anställda löneväxling i form av extra inbetalningar till tjänstepensionen. Löneväxling kan göras vid ett tillfälle eller löpande.

Du kan välja att löneväxla genom Collectum och Fora, som en extra inbetalning till de anställdas ordinarie tjänstepensioner. Du kan också välja att placera de extra pensionspengarna i försäkringsbolag som ligger utanför det kollektivavtalade systemet.

Viktigt att tänka på!

Det finns flera saker som är viktiga för dig som arbetsgivare att tänka på innan du erbjuder löneväxling.

  • Det är bra att skriva en policy som beskriver reglerna för företagets löneväxling.
  • Det är viktigt att löneväxling dokumenteras i ett avtal mellan företaget och den anställda. Ett avtal kan till exempel innehålla information om hur länge det ska gälla och hur den ordinarie tjänstepensionen påverkas.
  • En löneväxling gäller bara för framtida löner.
  • Kostnaden för tjänstepensionen är i de flesta fall avdragsgill för arbetsgivaren men det finns ett tak. Tänk på att löneväxling ska ingå i detta.
  • Det är inte en bra idé att löneväxla om inkomsten efter löneväxlingen är mindre än 8,07 inkomstbasbelopp. Då minskar intjänandet till den allmänna pensionen.
  • Att löneväxla kan få konsekvenser för den anställdas ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. Det gäller både ersättningarna enlig lag och kollektivavtal. Dessa ersättningar beräknas på lön efter löneväxling.
  • Löneväxling innebär mer administration – kolla upp hur det påverkar ditt företag.

Läs mer om när en anställd ska löneväxla

Så rapporterar du löneväxling hos Collectum

Extra pensionspremier till en anställd som har Avtalspension SAF-LO – läs mer hos Fora

Alectas temasida om löneväxling

Skatteverkets information om löneväxling

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.