Till innehållet
Logga in

Premiebefrielse för dina anställda

Premiebefrielse innebär att premien till din anställdas tjänstepension betalas av en försäkring vid vissa händelser. Det kan gälla när den anställda är sjuk eller föräldraledig. Försäkringen kallas premiebefrielseförsäkring och är en del av den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Premiebefrielse innebär att du som arbetsgivare betalar lägre eller inga premier alls, och att den anställda inte går miste om inbetalningar till sin tjänstepension.
Försäkringen fungerar olika beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman.

Premiebefrielseförsäkring för arbetare

Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela eller del av premien till Avtalspension SAF-LO när den anställda är sjukskriven längre än 14 dagar. Försäkringen gäller när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:

 • sjukpenning 
 • rehabiliteringspenning 
 • sjuk- eller aktivitetsersättning
 • arbetsskadelivränta 

Premiebefrielseförsäkringen gäller också när den anställda ska gå på föräldraledighet och får ersättning från Försäkringskassan genom:

 • graviditetspenning eller
 • föräldrapenning

För att ha rätt till premiebefrielseförsäkring ska den anställda vara mellan 22 och 65 år och ha jobbat minst 25 procent veckan innan försäkringen började gälla. Sjukskrivningen kan vara på heltid eller deltid. Premiebefrielsen är proportionell i förhållande till ersättningen från Försäkringskassan.

Ansöka om premiebefrielse

När en anställd är sjukskriven eller föräldraledig och ansöker om ersättning från Afa Försäkring sker ansökan om premiebefrielseförsäkring automatiskt. Det gäller försäkringarna Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Föräldrapenningtillägg (FPT).

När den anställda ansöker om ersättning ska du som arbetsgivare bekräfta anställningen hos Afa Försäkring.

Premiebefrielseförsäkring ITP 1 tjänstemän

Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela eller del av premien till ITP 1 när den anställda är sjukskriven i mer än 14 dagar, eller är föräldraledig. Försäkringen gäller när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:

 • sjukpenning 
 • rehabiliteringspenning 
 • sjuk- eller aktivitetsersättning 
 • föräldrapenning
 • tillfällig föräldrapenning

För att ha rätt till premiebefrielseförsäkringen ska den anställda vara mellan 25 och 66 år. Sjukskrivningen kan vara på heltid eller deltid. Premiebefrielsen är proportionell i förhållande till ersättningen från Försäkringskassan.

När den anställda är föräldraledig med föräldrapenning betalas pensionspremierna in i max 13 månader genom premiebefrielseförsäkringen.

Anmäl till Collectum

För att premiebefrielsen ska gälla när en anställd är sjukskriven i mer än 90 dagar ska du som arbetsgivare göra en sjukanmälan till Collectum. Det är Alecta som beslutar om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.

När en anställd är sjukskriven kortare tid än 90 dagar eller är föräldraledig med ersättning från Försäkringskassan gäller premiebefrielseförsäkringen automatiskt. Collectum får uppdaterad information från Försäkringskassan.

Premiebefrielseförsäkring ITP 2 tjänstemän

Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela premien till ITP 2 när den anställda är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller också vid en sjukskrivning som har varat sammanlagt 105 dagar under de senaste 12 månaderna. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid (minst 25 procent).

Försäkringen gäller när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:

 • sjukpenning 
 • rehabiliteringspenning 
 • sjuk- eller aktivitetsersättning 

För att ha rätt till premiebefrielseförsäkringen ska den anställda vara yngre än 65 år. Sjukskrivningen kan vara på heltid eller deltid. För ITP 2 gäller premiebefrielse inte vid föräldraledighet eller vård av barn ”vab”.

Anmäl till Collectum

För att premiebefrielsen ska gälla när en anställd är sjukskriven i mer än 90 dagar ska du som arbetsgivare göra en sjukanmälan till Collectum. Det är Alecta som beslutar om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.