Till innehållet

Att förlora jobbet är ofta tufft för ekonomin. Då är det viktigt att du är med i a-kassan, för det är i första hand därifrån du får din inkomst som arbetslös. Men även vid en uppsägning kan du vara glad över dina kollektivavtalade försäkringar. Genom omställningsstödet får du hjälp att hitta nytt jobb eller att börja studera. Du kan dessutom få ett ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp.

Omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL

Om du blir uppsagd har du rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL. Där kan du få hjälp att hitta ett nytt jobb, börja studera eller starta eget företag. Orsaken till din uppsägning ska vara

För att få stödet ska du ha jobbat minst 12 månader under de två senaste åren. Du ska också ha jobbat minst 16 timmar per vecka.

Först får du träffa en omställningsrådgivare och sedan en personlig jobbcoach. Av TSL och jobbcoachen får du till exempel hjälp med:

  • rådgivning för jobbsökning eller start av företag
  • vägledning kring kompetensutveckling som stärker din ställning på arbetsmarknaden
  • förstärkt stöd vid sjukdom
  • köpt utbildning och validering. Validering är ett sätt att kartlägga och bedöma kompetens, kunskaper och erfarenheter du redan har.
  • kortvarigt studiestöd
  • kompletterande studiestöd

För att du ska ha rätt till stödet som beskrivs i de två sista punkterna behöver du omfattas av ett huvudavtal om omställning. Kolla upp med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om det offentliga omställningsstudiestödet.

Så går ansökan till

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare eller fackförbundet som tecknat kollektivavtalet på din arbetsplats som ansöker åt dig.

Om din tidsbegränsade anställning har löpt ut eller om du har blivit uppsagd på grund av sjukdom ska du själv ansöka om stöd hos Trygghetsfonden TSL.

Läs mer hos Trygghetsfonden TSL

Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Från den här försäkringen kan du få ett engångsbelopp om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att du har haft en tidsbegränsad anställning som avslutats. En annan förutsättning är att du har fyllt 40 år och är yngre än 65 år.

 

Frågor och svar om att bli uppsagd

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.