Till innehållet
Logga in

Planera för din pension

Oavsett om du ska gå i pension snart eller tänker jobba vidare finns det saker du bör ha koll på. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på när du planerar för din pension.

Härifrån kommer din pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. 

Tjänstepensionen ITP betalas ut av det eller de pensionsbolag som förvaltar pensionen. Din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP fram till den avtalade pensionsåldern. Den avtalade pensionsåldern är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2.

Logga in för att se om du har ITP 1 eller ITP 2.

Se över dina efterlevandeskydd

Om du har ett återbetalningsskydd kan du välja bort det om din familj inte längre har behov av det. Då höjer du din egen pension, eftersom du då får ta del av arvsvinster. Pengarna från arvsvinster blir större ju äldre du blir. Genom att välja bort återbetalningsskydd nära din avtalade pensionsålder kan din egen tjänstepension öka med upp till 15–20 % vid livslång utbetalning. 

Har du familjeskydd blir det dyrare ju äldre du blir. Om din familj inte längre har behov av det kan du välja bort det. Vill du inte ta bort skyddet helt, kan du minska din kostnad genom att korta utbetalningstiden och sänka ersättningens storlek. Familjeskyddet gäller så länge du har en aktiv anställning med ITP. Om du slutar jobba gäller inte familjeskyddet längre.

Logga in för att se ditt val eller ändra ditt efterlevandeskydd.

Ta ut din pension - viktigt att veta

Det finns åldersgränser för när du kan ta ut din allmänna pension och din tjänstepension. Här får du information om vad du behöver ha koll på utifrån vilken tidpunkt du väljer att ta ut din pension. Ju längre du jobbar desto mer får du i pension per månad livet ut.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.