Till innehållet
Logga in

KTP2 - försäkringsskydd vid sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan jobba, kan du som har tjänstepensionen KTP 2 få extra ersättning. Förutom sjuklön från din arbetsgivare och sjukpenning från Försäkringskassan kan du få extra pengar från KTP-sjukpension.

Så här fungerar ersättningarna

Under en sjukskrivning kompletterar de olika ersättningarna varandra, och de betalas ut vid olika tidpunkter. De är upplagda så att du ska kunna få ut en så stor del av din vanliga lön som möjligt – under hela perioden. 

Dag 1-90

  • Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. 
  • Till en början kommer du få sjuklön. Det innebär att din arbetsgivare betalar ut 80 % av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga sjuklön du får under en vecka. 
  • När du varit sjuk en vecka ska du lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare. 
  • Efter 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Först ska din arbetsgivare sjukanmäla dig hos Försäkringskassan, därefter ska du själv ansöka om sjukpenning. Sjukpenningen är cirka 80 % av din lön. Den beräknas på den delen av årslönen som är upp till 573 000 kronor (10 prisbasbelopp). Ansök hos Försäkringskassan.
  • En del arbetsgivare betalar bara ut sjuklön de första 14 dagarna. Men inte din, för ni har ju kollektivavtal! Du kommer faktiskt få sjuklön i hela 90 dagar, utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. Det betyder att du kan få upp till 90 % på hela din lön under den här perioden.

Dag 91-360

När du varit sjuk i 90 dagar behöver din arbetsgivare inte längre betala sjuklön. Istället har du en sjukförsäkring via jobbet. Den heter KTP-sjukpension och kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. 

Med ersättning från både KTP-sjukpension och Försäkringskassan kan du totalt få upp till 90 % av din lön. 

När du varit sjukskriven ett år

Efter ett års sjukskrivning med sjukpenning börjar andra regler gälla för KTP-sjukpension, och utbetalningarna kan avbrytas helt eller bli mindre. För att fortsätta få ersättning behöver du ha en lön som ligger över en viss gräns. Dessutom måste du samtidigt få ersättning från Försäkringskassan. 

Hur mycket du sedan får från KTP-sjukpension styrs av hur hög lön du har – ju högre lön, desto högre ersättning. Om du däremot har sjukersättning från Försäkringskassan får du ersättning från KTP-sjukpension, oavsett hur mycket du tjänar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.