Till innehållet
Logga in

ITPK

I tjänstepensionen ITP 2 ingår en del som heter ITPK. Du kan själv bestämma hur dina ITPK-pengar ska placeras. Dessutom kan du lägga till skydd som ger din familj ersättning om du skulle dö.

ITPK - en del som du själv kan placera 

En del av din tjänstepension ITP 2 heter ITPK. Det är en premiebestämd pension, vilket betyder att din arbetsgivare betalar in en fastställd procentsats varje månad. Hur stort beloppet är beror på vilken lön du har. Hur mycket du får ut i pension så småningom beror på vilka avgifter du betalar, hur pengarna växer och hur din lön förändras under arbetslivet. 

Så här mycket betalar din arbetsgivare in

  • motsvarande 2 % av din månadslön upp till 187 377 kronor.

Det dras en administrationsavgift på 0,7 % från månadsbeloppet.

Placera dina pengar

Du kan själv bestämma i vilket pensionsbolag och i vilken sparform din ITPK ska placeras, om du vill. Det finns två sparformer att välja mellan: 

  • I en traditionell försäkring bestämmer pensionsbolaget hur pengarna placeras. Du är garanterad en viss pension och får del av eventuellt överskott.
  • I en fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar placeras, och du bestämmer själv vilken risknivå du vill ha. Fondförsäkring innehåller ingen garanti vilket gör att inbetalda pengar både kan öka och minska i värde.

Om du inte vill göra något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos  Alecta. Alecta har valts ut av parterna Svenskt Näringsliv och PTK för att ta hand om tjänstepensionen åt dig som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär att pengarna placeras i en traditionell försäkring med låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning – ett tryggt pensionssparande. 

Lägga till skydd för din familj 

För din ITPK kan du välja att lägga till extra skydd som ger din familj pengar om du skulle dö. Det kallas efterlevandeskydd. Tänk på att om du väljer ett efterlevandeskydd blir din ITPK lägre. 

  • Återbetalningsskydd - innebär att det aktuella värdet av din ITPK betalas ut månadsvis till din familj.
  • Familjeskydd - innebär att din familj får ett bestämt belopp i det antal år du valt, som längst 20 år. Familjeskyddet gäller om du dör innan du fyllt 65 år.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.