Till innehållet

ITPK

I tjänstepensionen ITP 2 ingår en kompletterande del som heter ITPK. Den delen av pensionen är premiebestämd, vilket betyder att storleken på den summa pengar som din arbetsgivare betalar in är bestämd på förhand. Du kan själv bestämma hur dina ITPK-pengar ska placeras och du kan lägga till skydd som ger din familj ersättning om du skulle dö.

ITPK - en del som du själv kan placera 

En del av din tjänstepension ITP 2 heter ITPK och är en premiebestämd pension. Din lön styr summan som din arbetsgivare betalar in till ITPK. Varje månad betalar din arbetsgivare in motsvarande 2 % av din lön till din ITPK. Hur mycket pengar du så småningom får ut i pension beror på vilka avgifter du betalar, hur pengarna växer och hur din lön förändras under arbetslivet. 

Du kan själv styra över hur din ITPK ska placeras och förvaltas, om du vill. Det finns två sparformer att välja mellan: 

  • I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina pengar placeras. En traditionell försäkring har lägre risk, och du är garanterad en viss pension. Du kan själv välja bland de upphandlade bolagen som erbjuder traditionell försäkring. 
  • Fondförsäkring innebär att du själv kan välja i vilka fonder pengarna ska placeras. I en fondförsäkring finns inga garantier utan värdet kan gå både upp och ner. En fondförsäkring kan alltså vara ett lite mer riskfyllt pensionsval, men kan också innebära att värdet av dina pensionspengar stiger.

Du kan läsa mer hos Collectum om hur du gör för att placera tjänstepension

Om du inte vill göra något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos Alecta. Alecta har valts ut av parterna Svenskt Näringsliv och PTK för att ta hand om tjänstepensionen åt dig som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär att pengarna placeras i en traditionell försäkring med låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. 

Du kan lägga till skydd för din familj 

För din ITPK kan du välja att lägga till extra skydd som ger din familj pengar om du skulle dö. Det kallas efterlevandeskydd. Tänk på att om du väljer ett efterlevandeskydd blir din ITPK lägre. 

  • Återbetalningsskydd - innebär att det aktuella värdet av din ITPK betalas ut till din familj vid ditt dödsfall. 
  • Familjeskydd - innebär utbetalning med ett förutbestämt månadsbelopp i det antal år du valt, som längst 20 år. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.