Till innehållet

Omställningsstöd

När du jobbar på ett företag som har kollektivavtal inom privat sektor har du ett omställningsstöd. Stödet ska vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb.

Vad är omställningsstöd?

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp du kan få från en omställningsorganisation om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Stödet ska hjälpa dig på vägen till ett nytt jobb.

Du som är arbetare får hjälp på vägen till ett nytt jobb av Trygghetsfonden TSL. Är du tjänsteman får du motsvarande hjälp av omställningsorganisationen TRR. Om du är du osäker på vilken  du tillhör, fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Du kan också kolla upp det genom att fylla i ditt företags organisationsnummer på hitta din omställningsorganisation.

Omställningsstöd från din omställningsorganisation består bland annat av

  • rådgivning när du ska söka jobb eller starta företag
  • vägledning kring kompetensutveckling som stärker din ställning på arbetsmarknaden
  • förstärkt stöd vid sjukdom
  • köpt utbildning och validering. Validering är ett sätt att kartlägga och bedöma kompetens, kunskaper och erfarenheter du redan har
  • kortvarigt studiestöd
  • kompletterande studiestöd

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN om du ansöker om det offentliga omställningsstudiestödet.

För att ta del av omställningsstödet behöver du uppfylla vissa krav när det gäller bland annat anställningstid och ålder. Om du ska ta del av kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd behöver dessutom din arbetsgivare omfattas av ett huvudavtal om omställning. Kolla upp med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Läs mer om vad som gäller för dig

portfölj

Är du arbetsgivare?

Här finns praktisk information vad du ska göra om en anställd måste sägas upp på grund av arbetsbrist.

Arbetare

Är du arbetare?

Här finns information för dig som är arbetare om vilket stöd du kan få om du blir uppsagd.

person framför dator

Är du tjänsteman?

Här finns information för dig som är tjänsteman om vilket stöd du kan få om du blir uppsagd.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.