Till innehållet

Premier arbetare

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda arbetare.

Premier arbetare

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare* Lön ≤ 532 500 kr/år Lön > 532 500 kr/år
Omställningsförsäkring, AGB och TSL** 0,49 0
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS*** 0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,01 0,01
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 0,15 0
Föräldrapenningtillägg, FPT *** 0 0
Avtalspension SAF-LO    
pensionspremie**** 4,50 30,00
premiebefrielseförsäkring*** 0 0
Total premie 5,15 30,01
Premiereduktion***** - 0,20  
Total premie som faktureras 4,95 30,01

* Procent av bruttolönen.
** Premien 0,49 % avser arbetsgivare som omfattas av huvudavtal. Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp (30 188 kronor per månad, år 2022). Från 1 oktober kommer ersättning för kostnader upp till 0,15 % att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,89 % (minus återbetalning på 0,15 %). Premien för arbetsgivare med kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare (ej huvudavtal) är 0,30 % (minus återbetalning på 0,15 %). Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,70 % (minus återbetalning på 0,15 %). Läs mer om premier på fora.se.
*** Premie betalas inte år 2022 då bolagen inom Afa Försäkring är välkonsoliderade.
**** Premien betalas från och med månaden arbetaren fyller 23 år och till och med månaden innan 65 år.
***** En premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionsplanen för arbetare).

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension och/eller extra pensionsavsättning. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för arbetare. Du kan läsa mer om premier för deltidspension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.