Till innehållet

Premier arbetare

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda arbetare.

Premier arbetare - 2023

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare, procent av bruttolönen Lön upp till  557 250 kronor per år Lön över 557 250 kronor
per år
Avgångsbidrag (AGB)* 0,15 0
Omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL** 0,15 0
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)*** 0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,01 0,01
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)* 0,10 0
Föräldrapenningtillägg (FPT) *** 0 0
Avtalspension SAF-LO    
pensionspremie**** 4,50 30,00
premiebefrielseförsäkring*** 0 0
Total premie 4,91 30,01
Premiereduktion***** -0,20  
Total premie som faktureras 4,71 30,01

* Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp (393 750 kronor per år, år 2023).
** Premien 0,15 % betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp (393 750 kronor per år, år 2023). Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,55 % upp till 7,5 prisbasbelopp. Ersättning för kostnader upp till 0,15 % kommer att återbetalas av Kammarkollegiet via Fora.
*** Premie betalas inte år 2023 då bolagen inom Afa Försäkring är välkonsoliderade.
**** Premien betalas från och med månaden arbetaren fyller 22 år och till och med månaden innan 65 år.
***** Premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionsplanen för arbetare).

Läs mer om premier på fora.se.

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension och/eller extra pensionsavsättning. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för arbetare. Du kan läsa mer om premier för deltidspension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.