Till innehållet
Logga in

Premier arbetare

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar när det gäller anställda arbetare.

Premier arbetare - 2024

Fora fakturerar. 

Premier per arbetare, % av bruttolönen Lön upp till  47 625 kronor per månad Lön över 47 625 kronor
per månad
Avgångsbidrag (AGB) 0,15 0
Omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL* 0,34 0
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)** 0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,01 0,01
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 0,10 0
Föräldrapenningtillägg (FPT) ** 0 0
Avtalspension SAF-LO    
pensionspremie*** 4,50 30,00
premiebefrielseförsäkring** 0 0
Total premie 5,10 30,01
Premiereduktion**** - 0,125  
Total premie som faktureras 4,98  

* Arbetsgivare som betalar avgift till en registrerad omställningsorganisation får återbetalning för kostnader upp till 0,15 %, av Kammarkollegiet via Fora.
Premien 0,34 % avser arbetsgivare som omfattas av huvudavtal. Premien för arbetsgivare med hängavtal är 0,74 %.
Premien för arbetsgivare med kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare (ej huvudavtal) är 0,15 %. Premien för arbetsgivare med hängavtal för kollektivavtal om omställningsförsäkring är 0,55 %.  
** Premie betalas inte år 2024 då Afa Försäkring är välkonsoliderat.
*** Premien betalas från och med månaden arbetaren fyller 22 år och till och med månaden innan 65 år.
**** Premiereduktionen finansieras genom överskott inom STP-planen via AMF, som är den gamla pensionsplanen för arbetare.

Läs mer om premier på fora.se.

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension och/eller extra pensionsavsättning. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för arbetare. Du kan läsa mer om premier för deltidspension här.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.