Till innehållet

Premie för deltidspension och flexpension

Inom flera kollektivavtalsområden har arbetsmarknadens parter kommit överens om att arbetsgivaren ska betala in en extra premie till den anställdas tjänstepension. Den extra inbetalningen kallas deltidspension eller flexpension. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av.

Deltidspension och flexpension innebär både att du som arbetsgivare betalar in extra pengar till den anställdas tjänstepension och att den anställda kan få en möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet.  

Premiens storlek 

Den extra premien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen ska betalas in till den anställdas tjänstepension. Vilken procentsats som gäller beror på vilket kollektivavtal ditt företag har. Ett företag kan omfattas av flera kollektivavtal, men en anställd är bara knuten till ett. Fora fakturerar premier för arbetare och Collectum fakturerar premier för tjänstemän. 

Det här gäller för arbetare

Den extra premien för arbetare kallas deltidspension. Den kan gälla för alla arbetare, även de som är yngre än 22 och äldre än 65 år. Storleken på premien varierar beroende på kollektivavtal. Den beräknas på samma underlag som Avtalspension SAF-LO.

Du hittar vad som gäller för olika avtalsområden hos Fora (kompletterande pensionspremier)

Det här gäller för tjänstemän 

Den extra premien för tjänstemän som har tjänstepensionen ITP 1 eller ITP 2, kallas deltidspension eller flexpension. Du som arbetsgivare ska betala in premien för tjänstemän som har fyllt 25 år. Det ingår en premiebefrielseförsäkring i premien. 

Collectum fakturerar premien som en komplettering till ITP 1 och ITP 2 (ITPK). Du hittar vad som gäller för olika avtalsområden hos Collectum. 

Tjänstemän som har avstått från ITP 

För anställda som har rätt till ITP-planen men aktivt har avstått från den och valt en annan pensionsplan, ska en enskild överenskommelse göras om extra premier för deltidspension eller flexpension. Överenskommelsen ska göras mellan den anställda och arbetsgivaren eller mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.