Till innehållet

Kompetensstöd

Från den 1 oktober 2022 kan du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor ha rätt till ett kompetensstöd. Stödet ger dig en möjlighet att studera mitt i arbetslivet. En viktig del i kompetensstödet är möjligheten att studera med utökat studiestöd.

Så här fungerar kompetensstödet

Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda dig för att du ska kunna stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Om du är arbetare får du stöd av Trygghetsfonden TSL och om du är tjänsteman får du stöd av TRR.

Kompetensstöd från din omställningsorganisation kan bestå av

  • vägledning kring kompetensutveckling som ska stärka din ställning på arbetsmarknaden
  • viss rådgivning när du ska söka jobb eller starta företag
  • viss köpt utbildning och validering. Validering är ett sätt att kartlägga och bedöma kompetens, kunskaper och erfarenheter du redan har.
  • kortvarigt studiestöd
  • kompletterande studiestöd.

För att du ska ha rätt till stödet som beskrivs i de två sista punkterna behöver du omfattas av ett huvudavtal om omställning. Kolla upp med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om det offentliga omställningsstudiestödet. 

Studera med studiestöd

Från den 1 oktober 2022 finns det ett offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Stöden ska kompensera för inkomstbortfall om du ska studera på hel- eller deltid. Det offentliga omställningsstudiestödet gäller enligt lag. Det kompletterande stödet kan ge dig som jobbar på ett företag med huvudavtal om omställning inom privat sektor extra pengar när du studerar.

Offentligt omställningsstudiestöd

Offentligt omställningsstudiestöd är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig.

För att ta del av stödet måste du bland annat ha fyllt 27 år och ha jobbat i minst åtta år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Bidraget beror på hur hög lön du har men som mest kan du få 21 298 kronor i månaden (beloppet gäller 2022). Maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad (beloppet gäller 2022).

Du kan ansöka om det offentliga omställningsstudiestödet från den 1 oktober 2022. Ansökan gäller för studier i Sverige mellan den 1 januari och 30 juni 2023.

Det är CSN som administrerar och beslutar om det offentliga omställningsstudiestödet.

Ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Du som arbetar i ett företag som omfattas av huvudavtalet om omställning kan, genom din omställningsorganisation, få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Det offentliga omställningsstudiestödet och det kompletterande studiestödet kan tillsammans täcka upp till 80 % av din lön när du väljer att studera istället för att jobba.

För att ha rätt till det kompletterande studiestödet ska du bland annat ha fyllt 27 år och jobbat i minst 8 år.

Det finns dessutom ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd som beviljas och betalas ut av din omställningsorganisation för utbildningar som är kortare än en studievecka, alltså kortare än fem dagar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig

Arbetare

Är du arbetare?

Du som är arbetare får kompetensstöd genom Trygghetsfonden TSL.

person framför dator

Är du tjänsteman?

Du som är tjänsteman får kompetensstöd genom TRR.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.