Till innehållet
Logga in

Kompetensstöd

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor kan ha rätt till ett kompetensstöd. Stödet ger dig bland annat en möjlighet att studera mitt i arbetslivet. En annan viktig del i kompetensstödet är möjligheten att få extra pengar när du studerar.

Din omställningsorganisation stöttar dig

Kompetensstöd gäller på en arbetsplats med kollektivavtal. Med stödet kan du få hjälp att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden

Om du är arbetare får du kompetensstöd genom Trygghetsfonden TSL och om du är tjänsteman får du stöd genom TRR. Du kan få experthjälp kring din kompetensutveckling och hjälp med ett yttrande till CSN om du ska studera och ansöka om omställningsstudiestöd. 

Om du är osäker på vilken omställningsorganisation som du tillhör, fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Du kan också kolla upp det genom att fylla i ditt företags organisationsnummer på hitta din omställningsorganisation.

Det här ingår i kompetensstödet

Kompetensstöd från din omställningsorganisation kan bestå av

  • vägledning kring kompetensutveckling som ska stärka din ställning på arbetsmarknaden
  • viss rådgivning när du ska söka jobb eller starta företag
  • viss köpt utbildning och validering. Validering är ett sätt att kartlägga och bedöma kompetens, kunskaper och erfarenheter du redan har.
  • kortvarigt studiestöd
  • kompletterande studiestöd.

För att du ska ha rätt till stödet som beskrivs i de två sista punkterna behöver du omfattas av ett huvudavtal om omställning. Kolla upp med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN om du ansöker om det offentliga omställningsstudiestödet. 

Studera med studiestöd

När du studerar har du möjlighet att få ett offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Stöden ska kompensera för den inkomst som du förlorar om du ska studera på hel- eller deltid. Det offentliga omställningsstudiestödet gäller enligt lag. Det kompletterande stödet kan ge dig som jobbar på ett företag med huvudavtal om omställning inom privat sektor extra pengar när du studerar.

Offentligt omställningsstudiestöd

Offentligt omställningsstudiestöd är ett ekonomiskt stöd du kan få via CSN när du studerar mitt i arbetslivet.

För att ta del av stödet måste du bland annat ha fyllt 27 år och ha jobbat i minst åtta år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Bidraget beror på hur hög lön du har men som mest kan du få 5 275 kronor per vecka (beloppet gäller 2024). Maxbeloppet för lånet är 3 426  kronor per vecka (beloppet gäller 2024).

Det är CSN som administrerar och beslutar om det offentliga omställningsstudiestödet.

Ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Du som arbetar i ett företag som omfattas av huvudavtalet om omställning kan, genom din omställningsorganisation, få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Det offentliga omställningsstudiestödet och det kompletterande studiestödet kan tillsammans täcka upp till 80 % av din lön när du väljer att studera istället för att jobba.

För att ha rätt till det kompletterande studiestödet ska du bland annat ha fyllt 27 år och jobbat i minst 8 år.

Det finns dessutom ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd som beviljas och betalas ut av din omställningsorganisation för utbildningar som är kortare än en studievecka, alltså kortare än fem dagar.

Läs mer och ansök om kompetensstödet

Arbetare

Är du arbetare?

Du som är arbetare får kompetensstöd genom Trygghetsfonden TSL.

person framför dator

Är du tjänsteman?

Du som är tjänsteman får kompetensstöd genom TRR.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.