Till innehållet

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som du själv kan teckna. Den ger din familj pengar om du dör.

Du har möjlighet att välja till ett familjeskydd för din tjänstepension. Familjeskydd innebär att din familj får ersättning om du dör. Du väljer själv hur stort belopp de ska få (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp) och hur länge betalningarna ska pågå (5, 10, 15 eller 20 år). Ju högre ersättningsnivå och ju längre tid du väljer, desto mer kostar familjeskyddet.

Om du väljer att teckna familjeskydd efter första valtillfället för din tjänstepension behöver du oftast lämna en hälsoprövning.

Förutom familjeskydd kan du också välja till ett återbetalningsskydd för din tjänstepension.

Familjeskydd eller inte

Om du vill ha ett familjeskydd behöver du själv aktivt välja till det. Beroende på hur din familjesituation ändras kan du välja att lägga till eller ta bort skyddet när du vill. Din egen tjänstepension blir lägre om du har familjeskydd, eftersom kostnaden tas från dina intjänade pensionspengar

Vem får pengarna om du dör?

I första hand är det din make, maka, registrerad partner eller sambo som får pengarna. I andra hand är det dina barn. Genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordningen eller fördelningen på vem i din familj som ska få pengarna. Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

 

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig

Arbetare

Är du arbetare?

Är du arbetare på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor. Läs mer om vad som gäller vid dödsfall.

person framför dator

Är du tjänsteman?

Är du tjänsteman på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor. Läs mer om vad som gäller vid dödsfall.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.