Till innehållet

När en anställd jobbar utomlands

De kollektivavtalade försäkringarna gäller oftast när en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning. Den anställda fortsätter också vanligtvis att vara socialförsäkrad i Sverige under den här tiden.

Så här ska du göra när en anställd ska jobba utomlands

Hur försäkringarna funkar beror på hur länge den anställda ska vara borta och i vilket land hen ska jobba. Följ våra checklistor så får du alla bitar på plats.

När en arbetare ska jobba utomlands i ett land inom EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land inom EU/EES gäller socialförsäkringen i max 2 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba utomlands i max 2 år ska du tillsammans med den anställda anmäla detta till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg. Det gör ni genom att fylla i blankett 6220 som finns att ladda ner hos Försäkringskassan. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens hos Försäkringskassan för utsändningar upp till 5 år.

Begär utsändningsintyg Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Om den anställda jobbar utomlands mer än 2 år (eller efter dispens 5 år) och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Fora. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Anmäl till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Det finns en rekommendation att du som arbetsgivare ska teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

När en arbetare ska jobba utomlands i ett land utanför EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land utanför EU/EES gäller svensk socialförsäkring vanligtvis max 1 år. Sverige har även ett antal konventioner som reglerar vilket lands socialförsäkring som ska gälla vid arbete utomlands. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett även under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba i ett land utanför EU/EES ska du kontakta Försäkringskassan. Be dem om den information och de blanketter du behöver. 

Om den anställda jobbar utomlands mer än 1 år (eller enligt konventionen) och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Fora. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Anmäl till Fora Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Det finns en rekommendation att du som arbetsgivare ska teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

När en tjänsteman ska jobba utomlands i ett land inom EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land inom EU/EES gäller socialförsäkringen i max 2 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba utomlands i max 2 år ska du tillsammans med den anställda anmäla detta till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg. Det gör ni genom att fylla i blankett 6220 som finns att ladda ner hos Försäkringskassan. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens hos Försäkringskassan för utsändningar upp till 5 år.

Begär utsändningsintyg Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Om den anställda jobbar utomlands mer än 2 år (eller efter dispens 5 år) och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Collectum. Genom ITP-planen kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Anmäl till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

Teckna läkekostnadsförsäkring Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

När en tjänsteman ska jobba utomlands i ett land utanför EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land utanför EU/EES gäller svensk socialförsäkring vanligtvis max 1 år. Sverige har även ett antal konventioner som reglerar vilket lands socialförsäkring som ska gälla vid arbete utomlands. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett även under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba i ett land utanför EU/EES ska du kontakta Försäkringskassan. Be dem om den information och de blanketter du behöver. 

Om den anställda jobbar utomlands mer än 1 år (eller enligt konventionen) och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Collectum. Genom ITP-planen kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Anmäl till Collectum Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.  

Teckna läkekostnadsförsäkring Länk till extern webbsida, öppnas i nytt fönster

Tänk på det här när en anställd ska jobba utomlands

Om den anställda jobbar i ett land inom EU/EES fortsätter hens socialförsäkring gälla i max 2 år (eller efter dispens 5 år). I länder utanför EU/EES gäller socialförsäkringen vanligtvis max 1 år eller enligt konventionen.

Försäkringar enligt kollektivavtalet gäller oftast när en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning.

Om den anställda jobbar utomlands och inte längre omfattas av svensk socialförsäkring ska du göra en anmälan om utlandstjänstgöring till Fora (arbetare) eller Collectum (tjänstemän).

Vanliga frågor när en anställd ska jobba utomlands

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.