Du är: Arbetare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Bli förälder

Tillökning i familjen? Härligt! Men även när du är hemma med den lilla behöver du så klart få ekonomin att funka – även om du inte jobbar. Blöjor, välling och nappar är ju inte gratis. Därför är det en bra grej att ha kollektivavtalade försäkringar via jobbet. Då kan du nämligen få ut extra pengar, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan.

Barnvagn

Du anmäler själv din föräldraledighet till AFA Försäkring. Din arbetsgivare kan göra anmälan åt dig, men har ingen skyldighet att göra det. Du anmäler genom att klicka på knappen ”Anmäl hos AFA Försäkring” och logga in. Du kan bara anmäla digitalt och slipper alltså skriva ut en massa papper. Om du inte har möjlighet att anmäla digitalt kan du ringa till AFA Försäkring på 0771-88 00 99.  

Anmäl för att få möjlighet till extra pengar!

När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Utöver föräldrapenningen kan du få extra ersättning motsvarande upp till 10 % av din ordinarie lön. Dessa extra pengar kommer från en av försäkringarna du har via jobbet – Föräldrapenningtillägget (FPT). Men då måste du anmäla din föräldraledighet hos AFA Försäkring.

Jo, en sak till. De tillfälliga förändringarna som införts i socialförsäkringarna på grund av coronaviruset kan påverka din ersättning och informationen vi ger här

Kolla vad som gäller: Försäkringskassans sammanställning.

 

 

Anmäl hos AFA Försäkring

Grattis till familjen men tro inte på allt du hör

Det är alltid bättre att den som tjänar minst tar ut mest föräldraledighet

Bra! För så enkelt är det inte alltid

Föräldraledighet innebär nästan alltid ett inkomstbortfall för familjens ekonomi. Trots det är det inte alltid mest ekonomiskt fördelaktigt för familjen att den som har lägst lön stannar hemma längst. Föräldrapenningstilläget (FPT) täcker upp en hel del under som längst 180 dagar. Kanske har båda föräldrarna rätt till dessa extra pengar. Och tänk på att högre inkomster beskattas hårdare. 

Det skulle man kunna tro. Men riktigt så enkelt är det inte alltid

Påståendet i frågan är inte sant. Föräldraledighet innebär nästan alltid ett inkomstbortfall för familjens ekonomi. Trots det är det inte alltid mest ekonomiskt fördelaktigt för familjen att den som har lägst lön stannar hemma längst. Föräldrapenningstilläget (FPT) täcker upp en hel del under som längst 180 dagar. Kanske har båda föräldrarna rätt till dessa extra pengar. Och tänk på att högre inkomster beskattas hårdare. 

Föräldrapenningtillägget är högre än barnbidraget

Ja, så är det faktiskt

Även för en genomsnittlig inkomst är föräldrapenningtillägget betydligt högre än de 1250 kronor som barnbidraget är. För många kanske dubbelt så stort. Så barnbidrag är bra - men föräldrapenningtillägget är bättre. I alla fall under de 180 dagar som försäkringen gäller.  

Nja, försök igen

Det flesta barnfamiljer uppskattar nog barnbidraget. Och säkert också föräldrapenningtillägget - eftersom det för de flesta är betydligt större än barnbidraget. Gissa igen så berättar vi mer.   

Fyra fakta om försäkringen vid föräldraledighet

  1. Du får extra pengar när du är föräldraledig

  Försäkringen gör att du kan extra ersättning motsvarande upp till 10 % av din vanliga lön – oavsett hur mycket du tjänar. Det är extra viktigt för dig som tjänar över 39 700 kr i månaden, eftersom det är Försäkringskassans tak. Alltså: försäkringen tillsammans med föräldrapenningen gör att du kan få nästan 90% av din lön som föräldraledig! 

  Försäkringen ger ersättning i max 180 dagar. Den gäller däremot inte under de 90 dagar då föräldrapenningen ligger på lägstanivå, eller vid vård av barn (så kallade vab-dagar).   

  Familj

  2. Du ska ha varit anställd i ett eller två år

  Hur många dagar du kan få ersättning beror på hur länge du jobbat på företag med kollektivavtalade försäkringar när barnet föds eller adopteras. Det finns två viktiga hållpunkter – 12 och 24 månader. 

  • Anställd i minst 12 månader = ersättning i högst 60 dagar.
  • Anställd i minst 24 månader = ersättning i högst 180 dagar.  

   

  Du kan plussa ihop tid från anställningar från olika jobb, bara de har ägt rum under de senaste fyra åren. 

  Men om din arbetsgivare precis tecknat kollektivavtal då? Ingen fara, tiden räknas ändå från dagen din anställning startade.

  Familj

  3. Din anställningstid räknas även om du varit sjuk

  Tid som du varit borta från jobbet på grund av sjukdom (och haft ersättning i form av till exempel sjuklön, sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) räknas också in i din anställningstid. Även tidigare föräldraledighet och hel ledighet med lön räknas in. Om du är osäker på vad som räknas som hel ledighet med lön på din arbetsplats - kolla med din arbetsgivare! 

  För andra typer av frånvaro slutar anställningstiden räknas när du varit borta i mer än 6 månader. 

  Familj

  4. Du kan bara få ersättningen för en period

  Du kan bara få de extra pengarna under en sammanhängande period. Men det betyder inte att du behöver vara föräldraledig alla dagar i veckan – du kan absolut varva ledighet med arbete. Däremot är det viktigt att du har en plan för hur länge ledigheten ska pågå och hur upplägget ska se ut. Det här behöver du göra:

  1. Planera din föräldraledighet.
  2. Kom överens med din arbetsgivare om vilken period du ska vara föräldraledig. Kom ihåg att det ni kommer överens om måste följa föräldraledighetslagen.
  3. Se till att få med all din planerade föräldraledighet i anmälan till AFA Försäkring. Du kan bara göra en anmälan. 
  Familj

Frågor och svar om försäkringen vid föräldraledighet